Graners 2020 suma de bell nou: Un nou soci i un nou resident


Graners 2020 suma de bell nou: Un nou soci i un nou resident


Casa de Cultura de Bellreguard: amplia la difusió

Una de les potes que creiem necessàries perquè el projecte Graners de creació funcione en la part de la mobilitat de les residències, és la pota de l’exhibició una vegada s’ha mostrat el resultat de la residència.

Els espais socis que acullen les residències mostren els treballs que han residit en el seu espai i han sigut mediats i acompanyats. Ara comencem a construir aqueixa part del després.

 Quins canals i llocs hem de repensar i construir o aliar-nos perquè les residències es mostren ja amb un treball fet, madur i ferm?

Les sales sòcies han d’acollir aquestes propostes i mentre ho fem, sumem al projecte socis únicament exhibidors, que a més estan fora de la ciutat i que ens poden servir per a testar el treball de qualitat dels residents de cada convocatòria.

La casa de Cultura de Bellreguard, dins de la seua missió de construir una programació alternativa, crítica i de qualitat des de fora de la gran ciutat, acollirà propostes del projecte Graners de creació.

Nou resident:

Alberto Cortés “El ardor”

Alberto Cortés és un creador malagueny format en Història de l’Art, Direcció Escènica i Dramatúrgia. Funda en 2008 la seua companyia Bajotierra al costat de l’actriu Alessandra García, genera projectes com el Festival d’Escena Alternativa de Màlaga El Quiròfan, el Cicle d’Escena Bruta o iniciatives de nova gestió i comunicació entre artistes com Escolta’m Comprèn-ho o Territori expansiu.

En 2012 comença un camí d’investigació individual fora de la seua compañía Bajotierra, treballa com a docent, i on en aquest camí d’investigació fa treballs en espais no convencionals com a espais públics, espais domèstics, museus, etc.

 

Alberto Cortés amb “El ardor” en espacio inestable a l’octubre de 2020. Penúltima de les incorporacions a Graners de Creació de la collita de 2020.


Casa de Cultura de Bellreguard: ampliando la difusión

Una de las patas que creemos necesarias para que el proyecto Graners de Creació funcione en la parte de la movilidad de las residencias, es la pata de la exhibición una vez se ha mostrado el resultado de la residencia.

Los espacios socios que acogen las residencias muestran los trabajos que han residido en su espacio y han sido mediados y acompañados. Ahora empezamos a construir esa parte del después.

¿Qué canales y lugares debemos repensar y construir o aliarnos para que las residencias se muestren ya con un trabajo hecho, maduro y firme?

Las salas socias deben acoger estas propuestas y mientras lo hacemos, sumamos al proyecto socios únicamente exhibidores, que además están fuera de la ciudad y que nos pueden servir para testear el trabajo de calidad de los residentes de cada convocatoria.

La casa de Cultura de Bellreguard, dentro de su misión de construir una programación alternativa, crítica y de calidad desde fuera de la gran ciudad, acogerá propuestas del proyecto Graners de Creació.

Nuevo residente:

Alberto Cortés “El ardor”

Alberto Cortés es un creador malagueño formado en Historia del Arte, Dirección Escénica y Dramaturgia. Funda en 2008 su compañía Bajotierra junto a la actriz Alessandra García, genera proyectos como el festival de escena alternativa de Málaga El Quirófano, el Ciclo de Escena Bruta o iniciativas de nueva gestión y comunicación entre artistas como Escúchame Compréndelo o Territorio expansivo.

En 2012 empieza un camino de investigación individual fuera de su compañía Bajotierra, trabaja como docente, y dónde en este camino de investigación hace trabajos en espacios no convencionales como espacios públicos, espacios domésticos, museos, etc.

 

Alberto Cortés con “El ardor” en espacio inestable en octubre de 2020. Penúltima de las incorporaciones a Graners de creació de la cosecha de 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.