Ivanow-Graners diàleg i intercanvi

Ivanow-Graners diàleg i intercanvi

La Nau Ivanow i Graners de creació han tancat un acord marc que permet crear expectatives de mobilitat, intercanvi i de diàleg entre territoris. L’objectiu és compartir pensaments i models de gestió al voltant dels processos de residències i de les cures dels creadors.

La Nau Ivanow

La Nau Ivanow és un espai de residències d’arts escèniques que facilita a les companyies els recursos necessaris perquè puguen crear i desenvolupar-se en llibertat, sense que hagen d’encaixar en una línia artística concreta. Així mateix, fomenta l’intercanvi d’idees i promou complicitats entre els creadors mitjançant la convivència en espais de treball compartits.

La seua missió és facilitar la creació, la mobilitat i la internacionalització dels projectes, així com la capacitació dels
professionals de la cultura, especialment de les companyies de teatre emergents.


La visió de la Nau és convertir-se en un referent internacional en la professionalització, la mobilitat i les residències de creació escènica, ajudant a la dignificació del sector, i un espai on les comunitats dels territoris puguen conviure amb les companyies i siguen part dels processos creatius.


La Nau Ivanow treballa també amb l’objectiu de generar espais d’intercanvi i sinergies entre companyies de tot el món, generant així creixements artístics i professionals de les companyies residents.

La Nau Ivanow y Graners de creació han cerrado un acuerdo marco que permite crear expectativas de movilidad, intercambio y de diálogo entre territorios. El objetivo es compartir pensamientos y modelos de gestión alrededor de los procesos de residencias y de los cuidados de los creadores.

La Nau Ivanow

La Nau Ivanow es un espacio de residencias de artes escénicas que facilita a las compañías los recursos necesarios para que puedan crear y desarrollarse en libertad, sin que tengan que encajar en una línea artística concreta. Asimismo, fomenta el intercambio de ideas y promueve complicidades entre los creadores mediante la convivencia en espacios de trabajo compartidos.

Su misión es facilitar la creación, la movilidad y la internacionalización de los proyectos, así como la capacitación de los profesionales de la cultura, en especial de las compañías de teatro emergentes.

La visión de la Nau es convertirse en un referente internacional en la profesionalización, la movilidad y las residencias de creación escénica, ayudando a la dignificación del sector, y un espacio donde las comunidades de los territorios puedan convivir con las compañías y sean parte de los procesos creativos.

La Nau Ivanow trabaja también con el objetivo de generar espacios de intercambio y sinergias entre compañías de todo el mundo, generando así crecimientos artísticos y profesionales de las compañías residentes.

Dado
este primer paso, La Nau Ivanow y Graners de creació están trabajando ya en crear
nuevos ámbitos de trabajo.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.