Alarcón & Cornelles

Alarcón&Cornelles sorgeix en 2017 quan els actors Rafael Alarcón i Jerónimo Cornelles decideixen associar-se per a realitzar el seu primer projecte conjunt; Desde el Infierno, encara que tots dos intèrprets ja havien coincidit i treballat més vegades junts al llarg de les seues carreres.

Dos amics que produeixen les propostes que desitgen amb l’única fi d’aprendre i gaudir de les arts escèniques, tirant avant projectes amb els quals poder treballar de manera professional. Una jove i emergent companyia/plataforma, des de la qual poder compartir experiències escèniques i realitzar projectes al costat d’altres professionals als quals ells admiren i amb els quals desitgen treballar i crear vincles.

Desde el Infierno es tracta d’un text escrit per Jerónimo Cornelles dirigit per la també actriu valenciana Isabel Martí. El text va rebre el premi de I Col·lecció d’autor exprés 2017 de la SGAE i va ser publicat en el Núm. 6 de la Revista d’arts escèniques Red Escénica. Per a la seua producció es va comptar amb el suport i suport del projecte “Graners de creació 2017/2018 de la Rambleta i Espai Inestable”, realitzant bitles a Màlaga dins del marc del Festival Internacional de Teatre, el Festival Tercera Setmana, Bunyol, Rafelbunyol, Alzira, Aldaia… on ha rebut excel·lents crítiques. Actualment es troba en gira. Desde el Infierno va guanyar el primer premi de jurat del Festival Escènia 2018 (Foios).

Per a 2019, Alarcón&Cornelles i dins del marc a Graners de creació 2019/2022, prepara el seu segon espectacle: El Limpiaculos del Rey, amb direcció de Chema Cardeña.

_______

 

Alarcón&Cornelles surge en 2017 cuando los actores Rafael Alarcón i Jerónimo Cornellesdeciden asociarse para realizar su primer proyecto conjunto; Desde el Infierno, aunque ambos intérpretes ya habían coincidido y trabajado más veces juntos a lo largo de sus carreras.

Dos amigos que producen las propuestas que desean con el único fin de aprender y disfrutar de las artes escénicas, saliendo adelante proyectos con los cuales poder trabajar de manera profesional. Una joven y emergente compañía/plataforma, desde la cual poder compartir experiencias escénicas y realizar proyectos junto a otros profesionales a los cuales ellos admiran y con los cuales desean trabajar y crear vínculos.

Desde lo Infierno se trata de un texto escrito por Jerónimo Cornelles dirigido por la también actriz valenciana Isabel Martí. El texto recibió el premio de I Colección de autor exprés 2017 de la SGAE y fue publicado en el N.º 6 de la Revista de artes escénicas Red Escénica. Para su producción se contó con el apoyo y apoyo del proyecto “Graneros de creación 2017/2018 de la Rambleta y Espacio Inestable”, realizando bolos en Málaga dentro del marco del Festival Internacional de Teatro, el Festival Tercera Semana, Buñol, Rafelbunyol, Alzira, Aldaia… dónde ha recibido excelentes críticas. Actualmente se encuentra gira. Desde el Infierno ganó el primer premio de jurado del Festival Escènia 2018 (Foios).

Para 2019, Alarcón&Cornelles y dentro del marco a Graneros de creación 2019/2022, prepara su segundo espectáculo: El Limpiaculos del Rey, con dirección de Chema Cardeña.

Informació
Socials