Andén 47

Andén 47

Andén 47 és una antiga nau de 1874 que forma part del patrimoni industrial de la ciutat de Valladolid. Aquest espai polivalent, ha estat recuperat i promogut en 2016 pel Col·lectiu Fresas con Nata, transformant-lo en centre cultural i convertint-se en una llançadora de projectes artístics gestats a la ciutat.
Aquest espai és referent per: la formació de l’escola de dansa urbana; la creació, a través del seu programa de residències
artístiques; l’exhibició d’arts escèniques en la seva programació. A més d’impulsar altres projectes d’interès cultural com el festival Districte Vertical, projecte revitalització urbana a través de intervencions amb pintura mural en els espais públics de la ciutat; o el festival Faro Urbano, festival internacional de cultura i dansa urbana, també premiat com a projecte més innovador en matèria de gestió cultural en 2019 per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de CyL.
La seva infraestructura compta amb una superfície aproximada de 600 metres en la qual es destaquen la Sala 47 amb una coberta original de fusta a 12 metres d’altura, i la Sala 013 un espai completament singular pels seus sostres voltats.

Andén 47 es una antigua nave de 1874 que forma parte del patrimonio industrial de la ciudad de Valladolid. Este espacio polivalente, ha sido recuperado y promovido en 2016 por el Colectivo Fresas Con Nata, transformándolo en centro cultural y convirtiéndose en una lanzadera de proyectos artísticos gestados en la ciudad.
Este espacio es referente por: la formación de la escuela de danza urbana; la creación, a través de su programa de residencias
artísticas; la exhibición de artes escénicas en su programación. Además de impulsar otros proyectos de interés cultural como el festival Distrito Vertical, proyecto revitalización urbana a través de intervenciones con pintura mural en los espacios públicos de la ciudad; o el festival Faro Urbano, festival internacional de cultura y danza urbana, también premiado como proyecto más innovador en materia de gestión cultural en 2019 por la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de CyL.
Su infraestructura cuenta con una superficie aproximada de 600 metros en la que se destacan la Sala 47 con una cubierta original de madera a 12 metros de altura, y la Sala 013 un espacio completamente singular por sus techos abovedados.

 

Dades
Socials