Arritmados

Arritmados és una companyia de circ contemporani creada per Hèctor Rodríguez i Julia Martínez en 2010.

En els més de deu anys de trajectòria, han creat dos espectacles de carrer com duo còmic, Reparteix amor (2011) i Menás a truá (2013), en els quals qüestionen, des de la comicitat més absurda, els rols de gènere imposats per la societat.

En l’any 2018, emprenen una nova etapa on comencen a madurar la seua pròpia veu com a creadors. Julia Martínez pren el rol de directora i dramaturga en la recerca col·lectiva de desenvolupar un discurs transformador i crític des d’una perspectiva obertament feminista, on el circ és l’eix central i creen els espectacles Jo, púb(l)ica (2018) i 10.852 (2020).

En l’actualitat, entre la crítica i l’humor negre desenvolupen les seues perícies acrobàtiques buscant empényer els límits en els quals la cultura de masses ens encorseta. Es declaren irreverents contra els poders establerts i fan del seu circ un lloc des d’on imaginar un altre mon possible.

Es troben en la recerca constant del circ com ferramenta comunicativa capaç de col·laborar en la transformació de la nostra realitat social i material.

________

 

Arritmados es una compañia de ciro contemporáneo creada por Hèctor Rodriguez y Julia Martínez en 2010. En sus más de diez años de trayectoria, han creado dos espectáculos de calle como dúo cómico, Reparte amor(2011) y Menás a truá(2013), donde cuestionan, desde la comicidad más absurda, los roles de género impuestos por la sociedad.

En el año 2018, comienzan una nueva etapa donde empiezan a madurar una voz propia como creadores y Julia Martínez coge el rol de directora y dramaturga en la búsqueda colectiva de desarrollar un discurso transformador y crítico desde una perspectiva abiertamente feminista, donde el circo es el eje central y crean los espectáculos Yo, púb(l)ica (2018) y 10.852 (2020).

En la actualidad desarrollan sus pericias acrobáticas buscando empujar los límites en los que la cultura de masas nos encorseta. Se declaran irreverentes contra los poderes establecidos i hacen de su circo un lugar desde el que imaginar otro mundo posible.

Se encuentran nn la busqueda constante del circo como herramienta comunicativa capaz de colaborar en la transformación de nuestra realidad social y material.Informació
Socials