Benamil

Home / Benamil

Benamil

Residencia rural de artistas

Un refugi per a la inspiració.

Som un espai de producció, inspiració, formació i recerca artística enmig de la serra valenciana.
Reunim artistes, gestors, intel·lectuals, organitzacions i institucions amb un mateix objectiu: el foment de l’art, la cultura i l’expressió personal.
Fomentem l’experimentació i recerca en nous projectes, secundant i afavorint l’intercanvi cultural i artístic.
Oferim a l’artista internacional la possibilitat d’una immersió cultural i artística en un context local, amb costums i folklore específic.
Creem xarxes internacionals, fomentant l’intercanvi d’experiències i coneixements entre artistes de múltiples disciplines artístiques, amb especial accent en la retroalimentació interdisciplinària.

Un refugio para la inspiración

Somos un espacio de producción, inspiración, formación e investigación artística en medio de la sierra valenciana.
Reunimos artistas, gestores, intelectuales, organizaciones e instituciones con un mismo objetivo: el fomento del arte, la cultura y la expresión personal.
Fomentamos la experimentación e investigación en nuevos proyectos, apoyando y favoreciendo el intercambio cultural y artístico.
Ofrecemos al artista internacional la posibilidad de una inmersión cultural y artística en un contexto local, con costumbres y folklore específico.
Creamos redes internacionales, fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos entre artistas de múltiples disciplinas artísticas, con especial acento en la retroalimentación interdisciplinar.

Dades
Socials