Companyia Sonora

Francesc Burgos
Tavernes de la Valldigna. Músic, actor i gestor cultural autodidacta. És ambientòleg de formació. Ha estudiat cant amb Ester Andújar i Arantxa Domínguez, i teatre amb Fabrizzio Meschini, Ximo Vidal i Laura Moise. És, a més a és, coordinador de LaCasaCalba i director artístic del Teatre del Raval de Gandia. La seua carrera professional està vinculada a l’art escènic, música i teatre, principalment, des de fa més més 15 anys. Actualment encapçala el projecte de La Petita Orquestra Peiotaire i duu en marxa el seu projecte personal com a El Triangulista. Ha fet l’espai sonor de peces escèniques; ha presentat premis literaris i actes públics de tota mena; i ha dirigit diversos espectacles i intervencions escèniques de caràcter avantguardista, com ara Erre que erre de Truna. A més a més, ha estat col·laborador del magazín matinal radiofònic d’A Punt, on dirigia la secció Perifèriques.

 

Ángel di Stéfano
Nascut a Argentina i resident a Catalunya. Després de recórrer món, actualment viu envoltat de natura al Paratge del Montseny, a Barcelona. Home extravagant, excèntric, difícil de classificar però sempre vinculat a la música i l’experimentació sonora. Podríem definir-lo com a inventor, experimentador, artista sonor, pensador lúdic o lutier que prové de la música clàssica en la qual es va formar als inicis de la seua carrera artística. Actualment porta entre mans el projecte Els laberints del so, dedicat a l’experimentació sonora i que se centra en els aspectes artístics, pedagògics i lúdics que conté la construcció d’instruments experimentals. Aquesta agrupació encapçalada per Di Stéfano, desenvolupa les seues activitats des de 2008 i, fora del laboratori experimental s’ocupa de tallers per a xiquets i adults, realitza concerts participatius, performances i exposicions interactives d’instruments i màquines sonores. Ha participat en projectes tan interessants com el projecte europeu L’Objet Recyclé à la Création Musicale (2012) i al Festival Nono Lógic (2017). En la primera edició del Festival RRRR! ens presentà la instal·lació sonora, La Orquesta Volante, amb huit màquines sonores penjades en la sala de butaques del Teatre del Raval i accionades pels membres del públic.

 

Cento Carbó Peris

(Gandia) Educoartista i “liante”. Li apassiona l’expressió artística, la transformació personal i els processos creatius col·lectius. El motor és la curiositat, la passió i les persones. Creu que l’educació i l’art poden emergir en qualsevol lloc i moment. La seua biografia creativa ha viatjat per la màgia, el teatre, la dansa urbana, el dibuix i la música. Format en música (ESMUC), pedagogia sistèmica i coaching (UB), teatre sensorial (Teatro de los Sentidos), empoderament personal i professional (Carlos González / Grundkraft), educació disruptiva (Pedagogías Invisibles), emprenedoria (StanOut Program / Raimon Samsó) i en creativitat relacional i comunicació (Cetebreu). Ha treballat en projectes d’impacte social i comunitari a través de l’art (Comusitaria), escoles de música (Musicop SCCL), produccions culturals (Tio de la Porra). Com a músic ha enregistrat més de 10 treballs discogràfics i participat en més de 20 projectes musicals. Creador i impulsor del projecte DEFORM4’T que uneix l’art, la des-educació i el desenvolupament professional. Recentment ha estrenat el nou espectacle Música por un tubo on uneix la construcció d’instruments reciclats, la música i el clown.

 

Ruth Palonés

(Gandia) Ruth Palonés: Diplomada en art dramàtic en l’ESAD de Valencia al 2007 en la especialitat de Interpretació textual. Com actriu ha participat en diversos muntatges de teatre infantil amb la companyia Pluja teatre, dirigits per Ximo Vidal.També va participar al muntatge Julio César, de la companyia Trece Teatro, dirigida per Chema Cardeña. I el seu últim treball va ser a l’obra de teatre Family(es), una coproducció de Espacio Inestable i La Rambleta dirigida i creada per Jacobo Pallarés. Com a directora s’encarregà de la direcció artística de l’espectacle Musiqueando del grup de percussió corporal Modybú, i desde 2004 fa les funcions de professora d’interpretació i directora de l’Escola Teatre Serrano de Gandia. 

 

________

 

Francesc Burgos 
Tavernes de la Valldigna. Músico, actor y gestor cultural autodidacta. Es ambientólogo de formación. Ha estudiado canto con Ester Andújar y Arantxa Domínguez, y teatro con Fabrizzio Meschini, Ximo Vidal i Laura Moise. Es, además, coordinador de LaCasaCalbay director artístico del Teatro del Arrabal de Gandia. Su carrera profesional está vinculada al arte escénico, música y teatro, principalmente, desde hace más más 15 años. Actualmente encabeza el proyecto de La Pequeña Orquesta Peiotaire y lleva en marcha su proyecto personal como El Triangulista. Ha hecho el espacio sonoro de piezas escénicas; ha presentado premios literarios y actos públicos de todo tipo; y ha dirigido varios espectáculos e intervenciones escénicas de carácter vanguardista, como por ejemplo Erre que erre de Truna. Además, ha estado colaborador del magacín matinal radiofónico de À punt, donde dirigía la sección “Periféricas”.

 

Ángel di Stéfano
Nacido en Argentina y residente en Cataluña. Después de recorrer mundo, actualmente vive rodeado de natura en el Paraje del Montseny, en Barcelona. Hombre extravagante, excéntrico, difícil de clasificar pero siempre vinculado a la música y la experimentación sonora. Podríamos definirlo como inventor, experimentador, artista sonoro, pensador lúdico o lutier que proviene de la música clásica en la cual se formó a los inicios de su carrera artística. Actualmente puerta entre manos el proyecto Los laberintos del sonido, dedicado a la experimentación sonora y que se centra en los aspectos artísticos, pedagógicos y lúdicos que contiene la construcción de instrumentos experimentales. Esta agrupación encabezada por Di Stéfano, desarrolla sus actividades desde 2008 y, fuera del laboratorio experimental se ocupa de talleres para niños y adultos, realiza conciertos participativos, performances y exposiciones interactivas de instrumentos y máquinas sonoras. Ha participado en proyectos tan interesantes como el proyecto europeo El ObjetRecyclé à la Création Musicale (2012) y al Festival Nono Lógic (2017). En la primera edición del Festival RRRR! nos presentó la instalación sonora, La Orquesta Volante, con ocho máquinas sonoras colgadas en la sala de butacas del Teatro del Arrabal y accionadas por los miembros del público.

 

Cento Carbón Peris 
Grau de Gandia. Educoartista. Liante por naturaleza. Le apasiona la expresión artística, la transformación personal y los procesos creativos colectivos. El motor es la curiosidad, la pasión y las personas. Cree que la educación y el arte pueden emerger en cualquier lugar y momento. Su biografía creativa ha viajado por la magia, el teatro, la danza urbana, el dibujo y la música.
Formado en música (ESMUC), pedagogía sistémica y coaching (UB), teatro sensorial (Teatro de los Sentidos), empoderamentpersonal y profesional (Carlos González / Grundkraft), educación disruptiva (PedagogíasInvisibles), emprendimiento (StanOut Program / Raimon Samsó) y en creatividad relacional y comunicación (Cetebreu).
Ha trabajado en proyectos de impacto social y comunitario a través del arte (Comusitaria), escuelas de música (Musicop SCCL), producciones culturales (Tio de la Porra). Como músico ha grabado más de 10 trabajos discográficos y participado en más de 20 proyectos musicalsl Creador e impulsor del proyecto DEFORM4’T que une el arte, la des-educación y el desarrollo profesional. Y recientemente ha creado el nuevo espectáculo “Música miedo un tubo” donde une la construcción de instrumentos reciclados, la música y lo clown.

 

Ruth Palonés

(Gandia) Diplomada en arte dramático en el ESAD de Valencia al 2007 en la especialidad de Interpretación textual. Como actriz ha participado en varios montajes de teatro infantil con la compañía Lluvia teatro, dirigidos por Ximo Vidal. También participó al montaje Julio César, de la compañía Trece Teatro, dirigida por Chema Cardeña. Y su último trabajo fue a la obra de teatro Family(se), una coproducción de Espacio Inestable y La Rambleta dirigida y creada por Jacobo Pallarés. Como directora se encargó de la dirección artística del espectáculo Musiqueando del grupo de percusión corporal Modybú, y desde 2004 hace las funciones de profesora de interpretación y directora de la Escuela Teatro Serrano de Gandia.

Informació
Socials