Circuito Bucles

Home / Circuito Bucles

Circuito Bucles

Circuit Bucles Dansa

Circuit Bucles Dansa és un festival urbà de caràcter anual que busca integrar la dansa en la societat, a través de l’exhibició de peces de xicotet format i duració, que es desenvolupen en espais no convencionals.

El seu objectiu és oferir al públic una experiència artística subversiva, a través de peces de dansa de xicotet format, mostrant-se en un marc diferent al convencional i creant un circuit de dansa en un barri i en particular, en espais singulars urbans, tant públics com privats, que afavoreixen a la dansa i al creixement cultural en aquest nou context.

Acostar les últimes tendències de dansa i culturals, fomentant la creació de nous públics, és un altre dels impulsos del festival, les característiques del qual el fan únic a la Comunitat Valenciana.

Actua des del seu naixement en 2013, com una plataforma de promoció i impuls autonòmic i nacional de companyies i artistes emergents i consolidats. A més de laboratori d’experimentació obert a l’intercanvi i al diàleg artístic, consolidant-se com un festival itinerant amb propostes de dansa diferents.

Únic i pioner a la Comunitat Valenciana. L’essència d’aquest festival de dansa la constitueixen gent, espais i propostes no convencionals on conviuen peces de dansa de tala i llarga duració, laboratoris pedagògics infantils, projectes d’integració social, certàmens de dansa, residències artístiques, activitats paral·leles com a concerts o instal·lacions. Totes elles amb un enfocament agitador i subversiu.

Circuito Bucles Danza es un festival urbano de carácter anual que busca integrar la danza en la sociedad, a través de la exhibición de piezas de pequeño formato y duración, que se desarrollan en espacios no convencionales.

Su objetivo es ofrecer al público una experiencia artística subversiva, a través de piezas de danza de pequeño formato, mostrándose en un marco distinto a lo convencional y creando un circuito de danza en un barrio y en particular, en espacios singulares urbanos, tanto públicos como privados, que favorecen a la danza y al crecimiento cultural en este nuevo contexto.

Acercar las últimas tendencias de danza y culturales, fomentando la creación de nuevos públicos, es otro de los impulsos del festival, cuyas características lo hacen único en la Comunidad Valenciana.

Actúa desde su nacimiento en 2013, como una plataforma de promoción e impulso autonómico y nacional de compañías y artistas emergentes y consolidados. Además de laboratorio de experimentación abierto al intercambio y al diálogo artístico, consolidándose como un festival itinerante con propuestas de danza diferentes.

Único y pionero en la Comunidad Valenciana. La esencia de este festival de danza la constituyen gente, espacios y propuestas no convencionales donde conviven piezas de danza de corta y larga duración, laboratorios pedagógicos infantiles, proyectos de integración social, certámenes de danza, residencias artísticas, actividades paralelas como conciertos o instalaciones. Todas ellas con un enfoque agitador y subversivo.

Dades
Socials