Dansa València

Dansa València

Festival de Dansa

Dansa València va començar el seu camí l’any 1988. Des d´aleshores ha estat un referent de la dansa contemporània al nostre territori. Després del seu renaixement l’any 2017, a través de l’Institut Valencià de Cultura, emprenem un nou impuls al festival, en l’inici de la seua tercera dècada d’existència.

Dansa València emprendió su andadura en 1988 y desde entonces ha sido un referente de la danza contemporánea en España. Después de recuperar su formato original en 2017, l’Institut Valencià de Cultura le da un nuevo impulso al festival en el inicio de su tercera década de existencia.

Dades
Socials