Dansa València

Dansa València

Dansa València és un festival de dansa i nous llenguatges relacionats amb el moviment que pretén convertir-se en un espai de trobada, diàleg i mirades plurals. Acollim la creació consolidada, la que emergeix i la que travessa, la que naix pròxima i la que arriba d’altres territoris. Un lloc per a la presència i acció del cos, en el qual a través de la creació contemporània s’activen cerques i interpretacions alternatives d’una realitat complexa.

 

Impulsem l’aprenentatge mutu entre professionals, la visibilitat dels projectes artístics i la col·laboració entre persones i organitzacions. Igualment, com a servei públic tenim el compromís de compartir amb la ciutadania experiències i coneixements, amb la convicció que la creació i la pràctica artística són estímuls de canvi social.

 

Dansa València és un ecosistema del moviment que genera noves possibilitats, que acompanya i sosté la creació local al mateix temps que ens relacionem amb un context artístic més ampli.

Dansa València es un festival de danza y nuevos lenguajes relacionados con el movimiento que pretende convertirse en un espacio de encuentro, diálogo y miradas plurales. Acogemos la creación consolidada, la que emerge y la que atraviesa, la que nace próxima y la que llega de otros territorios. Un lugar para la presencia y acción del cuerpo, en el que a través de la creación contemporánea se activan búsquedas e interpretaciones alternativas de una realidad compleja.

 

Impulsamos el aprendizaje mutuo entre profesionales, la visibilidad de los proyectos artísticos y la colaboración entre personas y organizaciones. Igualmente, como servicio público tenemos el compromiso de compartir con la ciudadanía experiencias y conocimientos, con la convicción de que la creación y la práctica artística son estímulos de cambio social.

 

Dansa València es un ecosistema del movimiento que genera nuevas posibilidades, que acompaña y sostiene la creación local al mismo tiempo que nos relacionamos con un contexto artístico más amplio.

Dades
Socials