Festival 10 Sentidos

Home / Festival 10 Sentidos

Festival 10 Sentidos

Festival de Tardor

El Festival 10 Sentidos naix el 2011 i es consolida, edició rere edició, amb la satisfacció d’haver convertit aquesta trobada amb l’art (escènic, plàstic, cinematogràfic, audiovisual, literari, didàctic…) en un referent i en una cita obligada cada any a València. El Festival de les arts vives de València.

Des d’un esperit crític i de reflexió sobre la societat actual, 10 Sentidos aposta, en cada edició, per visibilitzar qüestions que preocupen la nostra comunitat i per ressaltar el poder de l’art com a catalitzador de l’acció social. Cada any la programació s’articula sota un lema que proposa una reflexió oberta a la mirada dels diversos creadors i creadores participants en diàleg amb el públic i la ciutadania.

Les coreògrafes i ballarines Meritxell Barberá i Inma García, de la companyia Taiat Dansa, són les fundadores i directores del Festival 10 Sentidos, el seu projecte més ambiciós com a gestores culturals. L’any 2010 posen en marxa GmExpresa, empresa de gestió i dinamització de projectes d’acció cultural, disseny i comunicació. D’aquesta manera, en la seua trajectòria professional actual compaginen la creació coreogràfica, Taiat Dansa, amb el treball de gestió cultural que articulen i desenvolupen des de GmExpresa.

El Festival 10 Sentidos aposta per investigar amb nous llenguatges de comunicació des de l’art, generar coneixement i consolidar un espai obert a les relacions entre artistes, societat i individus. La creació contemporània, la recerca, allò interdisciplinari i allò transversal, protagonitzen el Festival, una cita totalment oberta a la cerca de nous codis, a la creació emergent i al treball d’artistes ja consagrats, a la internacionalització de propostes en convivència tant amb les locals com amb les estatals. Per a crear tot un diàleg entre artistes, públic, espectador, associacions, societat i comunitats, escoles, estudiants i espais de formació, com a aparador de les arts vives a València.

El Festival 10 Sentidos celebró en 2021 su X aniversario, consolidado, edición tras edición, con la satisfacción de haber convertido este encuentro con el arte (escénico, plástico, cinematográfico, audiovisual, literario, didáctico…) en un referente y en una cita obligada cada año en València. El Festival de las artes vivas de València.

Desde un espíritu crítico y de reflexión sobre la sociedad actual, 10 Sentidos apuesta en cada edición por visibilizar cuestiones que preocupan a nuestra comunidad y por resaltar el poder del arte como catalizador de la acción social. Cada año la programación se articula bajo un lema que propone una reflexión abierta a la mirada de los diferentes creadores y creadoras participantes en diálogo con el público y la ciudadanía.

Las coreógrafas y bailarinas Meritxell Barberá & Inma García, de la compañía Taiat Dansa, son las fundadoras y directoras del Festival 10 Sentidos, su proyecto más ambicioso como gestoras culturales. En el año 2010 ponen en marcha GmExpresa, empresa de gestión y dinamización de proyectos de acción cultural, diseño y comunicación. De esta manera, en su trayectoria profesional actual confluyen la creación coreográfica, Taiat Dansa, con su trabajo de gestión cultural que articulan y desarrollan desde GmExpresa.

El Festival 10 Sentidos apuesta por investigar con nuevos lenguajes de comunicación desde el arte, generar conocimiento y consolidar un espacio abierto a las relaciones entre artistas, sociedad e individuos. La creación contemporánea, la investigación, lo interdisciplinar, lo transversal, protagonizan el Festival, una cita totalmente abierta a la búsqueda de nuevos códigos, a la creación emergente y al trabajo de artistas ya consagrados, a la internacionalización de propuestas en convivencia tanto con las locales como con las de nivel estatal. Para crear todo un diálogo entre artistas, público, espectador, asociaciones, sociedad y comunidades, escuelas, estudiantes y espacios de formación, como escaparate de las artes vivas en València.