Fil d’Arena

Fil d’Arena dansa-teatre naix en 2011, com un lloc on materialitzar les inquietuds que ens sorgeixen com a col·lectiu. Dones compromeses amb el seu temps i la societat, que utilitzen l´art per parlar al món.Fil d’Arena apostem per agitar a la societat des dels nous llenguatges escènics.

Utilitzem el cognom de dansa teatre perquè ens trobem en els límits de tots dos, encara que la veritat és que estem interessades a tota pràctica escènica com la música i el circ.

El nostre llenguatge és el moviment i la nostra eina el cos.

La creació col·lectiva és un segell que defineix a la companyia, en cadascun dels nostres processos de creació dels integrants posen els seus millors habilitats artístiques, personals i professionals per dur a terme el projecte.

Fil d’Arena intenta acostar la dansa a tot tipus de públics i arribar a connectar amb la societat.

________________

 

Hilo de Arena danza-teatro nace en 2011, como un lugar donde materializar las inquietudes que nos surgen como colectivo. Mujeres comprometidas con su tiempo y la sociedad, que utilizan l´arte por habla en el mundo.Hilo de Arena apostamos para agitar a la sociedad desde los nuevos lenguajes escénicos.

Utilizamos el apellido de danza teatro porque nos encontramos en los límites de los dos, aunque bien es verdad que estamos interesadas a toda práctica escénica como la música y el circo.

Nuestro lenguaje es el movimiento y nuestra herramienta el cuerpo.

La creación colectiva es un sello que define a la compañía, en cada uno de nuestros procesos de creación de los integrantes posan sus mejores habilidades artísticas, personales y profesionales para llevar a cabo el proyecto.

Hilo de Arena intenta acercar la danza a todo tipo de públicos y llegar a conectar con la sociedad.

Informació
Socials