Fil d’Arena

Fil d’Arena dansa-teatre sorgeix en 2011, com un lloc on materialitzar les inquietuds que ens sorgeixen com a col·lectiu.
El nostre llenguatge és el moviment i la nostra eina el cos.
És una companyia multidisciplinàr composta per quatre dones, que s’organitza de manera horitzontal, sent la creaciócol·lectiva un segell que defineix el seu treball.
Fil d’Arena tracta d’apropar la dansa a tot tipus de públics i arribar a connectar amb la societat.Per això, a més de treballar als teatres, adapta els seus espectacles per ser representats al carrer o en altres espais no convencionals.
La companyia genera diferents projectes de dansa comunitària com ara The Big Dance (2016), Arrels (2017) i Pina Deltebre (2019).
Des del seu naixement han estrenat set obres: Cafè Sol (2011), La Consagració de la Primavera (2014), La Sal que ens ha Partit (2015), Salt (2017), Cos a Cos. E111 (2019), i Nina (2019) i Sénia (2020).
La companyia té projecció nacional i internacional i des de 2015 rep el suport de l’Institut Valencià de Cultura, el Programa Acció Cultural de l’Ajuntament de València i de INAEM, així com d’entitats locals com les Residències de Creació de la Carme Teatre en 2017 o el programa de residències Graners de Creació 2019-21.
Les integrants de la companyia son Isabel Abril, Irene Ballester, Clara Crespo i Roseta Plasencia. Desde 2019, la companyia conta amb altres intèrprets externs en les seues creacions.

________________

 

Fil d’Arena dansa-teatre surge en 2011, como un lugar donde materializar las inquietudes que nos surgen como colectivo.
Nuestro lenguaje es el movimiento y nuestra herramienta el cuerpo.
Compañía multidisciplinar compuesta por cuatro mujeres, que se organiza de manera horizontal, realizando creación colectiva.
Fil d’Arena intentar acercar la danza a todo tipo de públicos y llegar a conectar con la sociedad. Para ello, además de trabajar en teatros, adapta sus espectáculos para ser representados en la calle o en otros espacios no convencionales.
La compañía genera diferentes proyectos de danza comunitaria como The Big Dance en 2016, Arrels 2017 o Pina Deltebre en 2019.
Desde su nacimiento han estrenado siete obras: Café Sol (2011), La Consagración de la Primavera (2014),La Sal que ens ha Partit (2015), Salt (2017), Cos a Cos. E111 (2019), Nina (2019) y Senia (2020).
La compañía tiene proyección nacional e internacional y desde 2015 recibe el soporte del Instituto Valenciano de Cultura, de la delegación Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), así como de entidades locales como las Residencias de Creación de la Carme Teatre en 2017 o el programa de residencias Graners de Creació 2019-2021.
Las integrantes de la compañía son Clara Crespo, Irene Ballester, Roseta Plasencia, e Isabel Abril. Desde 2019, la compañía cuenta con otros intérpretes externos en sus creaciones.

Informació
Socials