Franch, Mandly, Bayona

Maribel Bayona

És actriu, dramaturga i també ha dirigit els seus propis projectes i ha tingut diferents experiències en assistències de direcció. També és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València on va cursar el seu doctorat i en 2009 es va titular en el Diploma d’Estudis Avançats (DEA). Des del 2003 és membre fundador, component de la companyia i programadora del projecte de sala i companyia d’Espai Inestable i Teatre de l’Inestable que passa a codirigir en 2014.

Com a actriu i ballarina es va formar en Art Dramàtic en el Centre Teatral Escalante i ha treballat per a companyies com Combinats, Còpia Esquerra, Bramant Teatre, La màquina real, Teatre dels Navegants o Dàrsena Produccions.
Com a autora ha publicat 7 textos i ha escrit uns altres, la majoria dels quals s’han representat per a projectes propis o per a altres companyies.

Actualment, li ha sigut concedida la beca d’escriptura que ofereix El Pavó Teatre Kamikaze i treballa en l’escriptura d’un nou text.

 

Alejandra Mandli
Llicenciada en la Esad València contínua la seua formació d’interpretació textual i física amb Nilda Varela, Esther Alabor, Jose Luis Alonso de Santos, Eduardo Milewick, Ximo Flores, David Franch, Paco Zarzoso, Alejandro Jornet i Carles Alberola entre altres. A més de cursos de dansa amb Fabrizio Meschini, Irene Mira, Eva López i Lipi Hernandez entre altres.

Participa com a Actriu amb personatge fix en la sèrie de televisió SOCARRATS produïda per Conta Conta Produccions, Albena Teatre i TVVper a Canal 9, i en teatre per a companyies com L’Horta Teatre, Teatres de la Generalitat, Germinal Produccions, Emploma Teatre, Teatre de l’Inestable, Palau dels Arts, Zircóproduccions, Dacsa Produccions, Saga Produccions, Cienfuegos Dansa i Teatre de la Resistència, entre altres, sota directors de la talla de Jose Luis Alonso de Santos, LluisPascual, Hadi Kurich, Alejandro Jornet, Jose Luis Saiz, Juanpa Mendiola , Ximo Flores, Maribel Baiona, Iaia Cárdenas, Eva Zapico…

Compon la seua pròpia companyia Tributeatroamb la qual ha estrenat en Sala Inestable, Teatre dels Brolladors, Sala Zircó, La Nau, de València, entre altres.
Forma part de la companyia DacsaProduccions junt Manu Valls i Xavier Crespo, amb la qual ha estrenat L’últim viatge de CaryGrant, Benvingut a Casa, Violeta i les mil i una nits i Anna i la màquina del temps producció del Centre Teatral Escalante, estrenada al febrer del 2019

Actualment immersa en la nova co-produccióde Dacsa Produccions i Graners de Creació de Teatre Inestable amb “Les filles de Siam” dirigida per Eva Zapico que s’estrenarà al gener-febrer del 2020 en La Rambleta
I en el projecte “L’origen de la Bèstia”, seleccionat en els Graners de Creació de la Inestable al costat de Maribel bayona i David Franch, que s’estrenarà a la Sala ultramar de València al juny del 2019

 

David Franch
2001-2011 Codirector, amb Lidia González Ángeles Císcar, de la companyia Amarant.
2001 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Marea Baixa.
2003 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Tazón de sopa china y un tenedor o hacer el gilipollas.
2005 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Indignos.
2007 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Four movements for survival.
2008-2012 Codirector de la compañia Col·lectiu 96º va ajuntar amb la creadora i intépret Lidia González Zoilo.
2008 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Encontré un trozo de mí en unvertedero.
2008 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Después de mí, epitafos.
2009 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça Dar patadas para no desaparecer.
2010, Cocreador i intèrpret de la peça Fingir#1 per al Festival Nits salvatges en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, organitzado per Laporta, LP.
2010 Cocreador i intèrpret de la peça Fingir.
2011 Col·labora amb Macarena Recorda Shepherd amb la peça That’s the
story of my life.
2013 fonga Labuena Companyia al costat d’Arantza López.
2014 amb Labuena Companyia presenta la seua primera peça Osos en el agua.
2015 Cocreador i dramaturg de la peça La dona del sac.
2016 Cocreador, dramaturg i intèrpret de la peça A Placer.
2018 Estrena la peça La bugada.

__________

 

Maribel Bayona

Es actriz, dramaturga y también ha dirigido sus propios proyectos y ha tenido diferentes experiencias en asistencias de dirección. También es licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València donde cursó su doctorado y en 2009 se tituló en el Diploma de Estudios Avanzados (DIOSA). Desde el 2003 es miembro fundador, componente de la compañía y programadora del proyecto de sala y compañía de Espacio Inestable y Teatro del Inestable que pasa a codirigir en 2014.

Como actriz y bailarina se formó en Arte Dramático en el Centro Teatral Escalante y ha trabajado para compañías como Combinados, Copia Esquerra, Berreando Teatro, La máquina real, Teatro de los Navegantes o Dársena Producciones.

Como autora ha publicado 7 textos y ha escrito otros, la mayoría de los cuales se han representado para proyectos propios o para otras compañías.
Actualmente, le ha sido concedida la beca de escritura que ofrece El Pavón Teatro Kamikaze y trabaja en la escritura de un nuevo texto.

Alejandra Mandli
Licenciada en la Esad València continua su formación de interpretación textual y física con Nilda Varela, Esther Alabor, Jose Luis Alonso de Santos, Eduardo Milewick, Ximo Flores, David Franch, Paco Zarzoso, Alejandro Jornet i Carles Alberola entre otros. Además de cursos de danza con Fabrizio Meschini, Irene Mira, Eva López y Lipi Hernandez entre otras.

Participa como Actriz con personaje fijo en la serie de televisión ACHICHARRADOS producida por Cuenta Cuenta Producciones, AlbenaTeatro y TVVper a Canal 9, y en teatro para compañías como L’Horta Teatro, Teatros de la Generalitat, Germinal Producciones, Ploma Teatro, Teatro del Inestable, Palau de los Artes, Zircóproduccions, Maíz Producciones, Saga Producciones, Cienfuegos Danza y Teatro de la Resistencia, entre otras, bajo directores de la talla de Jose Luis Alonso de Santos, LluisPascual, Hadi Kurich, Alejandro Jornet, Jose Luis Saiz, Juanpa Mendiola , Ximo Flores, Maribel Bayona, Yaya Cárdenas, Eva Zapico…
Compone su propia compañía Tributeatroambla cual ha estrenado en Sala Inestable, Teatro de los Manantiales, Sala Zircó, La Nave, de València, entre otras.

Forma parte de la compañía DacsaProduccionsjunto Manu Valls i Xavier Crespo, con la cual ha estrenado El último viaje de CaryGrant, Bienvenido en Casa, Violeta y las mil y una noches y Anna y la máquina del tiempo producción del Centro Teatral Escalante, estrenada en febrero del 2019

Actualmente inmersa en la nueva co-*produccióde Maíz Producciones y Graneros de Creación de Teatro Inestable con “Las hijas de Siam” dirigida por Eva Zapico que se estrenará en enero-febrero del 2020 en La Rambleta
I en el proyecto “El origen de la Bestia”, seleccionado en los Graneros de Creación de la Inestable junto a Maribel bayona y David Franch, que se estrenará en la Sala ultramar de València en junio del 2019

David Franch
2001-2011 Codirector, con Lidia González Ángeles Císcar, de la compañía Empapando.
2001 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Marea Baja.
2003 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Tazón de sopa china y un tenedor o hacerel gilipollas.
2005 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Indignos.
2007 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Four movements for survival.
2008-2012 Codirector de la compañia Colectivo 96° juntó con la creadora y intépret Lidia González Zoilo.
2008 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Encontré un trozo de mí en unvertedero.
2008 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Después de mí, epitafos.
2009 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza Dar patadas para no desaparecer.
2010, Cocreador e intérprete de la pieza Fingir#1 para el Festival Noches salvajes en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, organitzado por Laporta, LP.
2010 Cocreador e intérprete de la pieza Fingir .
2011 Colabora con Macarena Recuerda Shepherd con la pieza That’s the
story of my life.
2013 funda Labuena Compañía junto a Arantza López.
2014 con Labuena Compañía presenta su primera pieza Osos en el agua.
2015 Cocreador y dramaturgo de la pieza La mujer del saco.
2016 Cocreador, dramaturgo e intérprete de la pieza A Placer.
2018 Estreno la pieza La bugada.

Informació
Socials