Companyia Hongaresa de Teatre

Companyia Hongaresa de Teatre, fundada per Lola López, Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso en 1995, ha complit 25 anys de treball ininterromput d’escriptura teatral i posada en escena. Una companyia valenciana que naix amb l’impuls de portar als escenaris els textos de dos autors amb uns llenguatges teatrals agermanats (Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso) i el desig inicial d’estrenar una obra junts, acabarà convertit en un projecte vital amb la voluntat d’escriure, dirigir i interpretar moltes més obres entre els tres fundadors. 

Un dels reptes complits de la companyia durant aquestos anys és que cada producció suposara l’estrena d’un nou text, ja fora dels autors de la pròpia companyia o d’altres. En cada nova proposta, tant textual com escènica, batega l’intent d’Hongaresa d’explorar nous camps teatrals, la qual cosa els ha animat a experimentar amb tots els gèneres, des de la tragèdia al cabarét metafísic passant per la tragicomèdia o el vodevil postdramàtic. Ja es tracte de la revisió escènica de les seues obres ja estrenades, producció pròpia de textos inèdits o l’escriptura i coescritura d’uns altres de nous, la intenció de la companyia ha sigut sempre investigar i experimentar els diferents mecanismes dramàtics, evitant repetir fórmules. 

Hongaresa ha demostrat en tota la seua trajectòria teatral un decidit i sòlid compromís i posicionament ètic i estètic que es reflecteix en les seues obres.

 

__________

 

Companyia Hongaresa de Teatre, fundada por Lola López, Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso en 1995, ha cumplido 25 años de trabajo ininterrumpido de escritura teatral y puesta en escena. Una compañía valenciana que nace con el impulso de llevar a los escenarios los textos de dos autores con unos lenguajes teatrales hermanados (Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso) y cuyo deseo inicial de estrenar una obra juntos, acabará convertido en un proyecto vital con la voluntad de escribir, dirigir e interpretar muchas más obras entre los tres fundadores.

Uno de los retos cumplidos de la compañía durante estos años es que cada producción supusiera el estreno de un nuevo texto, ya fuera de los autores de la propia compañía o de otros. En cada nueva propuesta, tanto textual como escénica, late el intento de Hongaresa de explorar nuevos campos teatrales, lo cual le ha animado a experimentar con todos los géneros, desde la tragedia al cabaré metafísico pasando por la tragicomedia o el vodevil postdramático. Ya se trate de la revisión escénica de sus obras ya estrenadas, producción propia de textos inéditos o la escritura y coescritura de otros nuevos, la intención de la compañía ha sido siempre investigar y experimentar los diferentes mecanismos dramáticos, evitando repetir fórmulas. 

Hongaresa ha demostrado en toda su trayectoria teatral un decidido y sólido compromiso y posicionamiento ético y estético que se refleja en sus obras. 

 

Informació
Socials