Lady Funta

En Ladyfunta sentim una gran curiositat per explorar noves formes estètiques de diàleg amb l’escena. Un procés en constant evolució l’objectiu principal del qual és descobrir noves vies de creació escènica.

 

Els treballs de Ladyfunta s’interessen per la narrativa generada per la imatge i els símbols escènics, components fonamentals del nostre procés creatiu, perquè creiem en el seu potencial escènic. A més, són treballs compromesos amb temes de gènere, des d’una sensibilitat que desitja ser diferent per a evitar caure en certs tòpics. Ladyfunta sorgix d’una necessitat per ampliar els nostres coneixements aplicats a l’escènic. Ens impulsa la nostra passió per la creació i la direcció escènica, apostant per una creació amb i des de la llibertat.

 

En els últims anys, Ladyfunta ha anat creixent i enriquint-se no sols amb les nostres pròpies propostes, sinó també per mitjà de la col·laboració amb altres creadors i companyies. La seua directora artística, Jessica Martín, ha dirigit y/o coreografiat diverses peces en coproducció. Tots estos treballs han sigut un combustible necessari per a construir una identitat pròpia.

 

Dita d’una manera més plana, no estàvem “difuntos”, estàvem de parranda. I en eixe temps festiu de col·laboracions i aprenentatge conjunt, hem anat descobrint la nostra especificitat, la nostra possible aportació diferencial al món de l’escena des del desig de continuar contaminant-nos de diferents col·laboradors procedents de diferents disciplines.

 

________

 

En Ladyfunta sentimos una gran curiosidad por explorar nuevas formas estéticas de diálogo con la escena. Un proceso en constante evolución cuyo objetivo principal es descubrir nuevas vías de creación escénica.

 

Los trabajos de Ladyfunta se interesan por la narrativa generada por la imagen y los símbolos escénicos, componentes fundamentales de nuestro proceso creativo, pues creemos en su potencial escénico. Además, son trabajos comprometidos con temas de género, desde una sensibilidad que desea ser diferente para evitar caer en ciertos tópicos.

 

Ladyfunta surge de una necesidad por ampliar nuestros conocimientos aplicados a lo escénico. Nos impulsa nuestra pasión por la creación y la dirección escénica, apostando por una creación con y desde la libertad.

 

En los últimos años, Ladyfunta ha ido creciendo y enriqueciéndose no solo con nuestras propias propuestas, sino también mediante la colaboración con otros creadores y compañías. Su directora artística, Jessica Martín, ha dirigido y/o coreografiado varias piezas en coproducción. Todos estos trabajos han sido un combustible necesario para construir una identidad propia.

 

Dicho de una manera más llana, no estábamos “difuntos”, estábamos de parranda. Y en ese tiempo festivo de colaboraciones y aprendizaje conjunto, hemos ido descubriendo nuestra especificidad, nuestra posible aportación diferencial al mundo de la escena desde el deseo de continuar contaminándonos de diferentes colaboradores procedentes de diferentes disciplinas.

 

Informació
Socials