La Finestra

Teatre per a la Tranformació Social

Grup de dones que ofereixen un teatre per a la transformació social, basat en el teatre de l’Oprimit, més enllà de la denúncia i la sensibilització.

Grupo de mujeres que ofrecen un teatro para la transformación social, basado en el teatro del Oprimido, más allá de la denuncia y la sensibilización.