Migro Danza

Edu Quintana, Aleksandra Georgieva, Jeilson Serrano i Manel Ferrandiz són els integrants de l’emergent companyia valenciana Migro Danza, projecte emprès l’any 2017.
Després de l’estrena de la peça (Cap. I) IMPOLÍTICO en el Festival Russafa Escènica 2019, la companyia cou un segon lliurament per a l’any 2020; (Cap. II) GILIPOLLECES, una proposta que s’instal·la en un lloc absurd i divers. Un món on necessita tenir màscara i poder ser una altra cosa. És un after que no acaba, un cigarret que no per a de consumir-se, és un cercle entre cercles, cercles amb quadrats, color blanc combinat amb negres musicals, és llet amb llimona, estiu amb jaqueta… és una estupidesa.

__________

Edu Quintana, Aleksandra Georgieva, JeilsonSerrano y Manel Ferrandiz son los integrantes de la emergente compañía valenciana Migro Danza, proyecto emprendido en 2017.
Después del estreno de la pieza (Jefe. I) IMPOLÍTICO en el Festival Russafa Escénica 2019, la compañía cuece una segunda entrega para el año 2020; (Jefe. II) GILIPOLLECES, una propuesta que se instala en un lugar absurdo y diverso. Un mundo donde necesita tener máscara y poder ser otra cosa. Es un after que no acaba, un cigarrillo que no para de consumirse, es un círculo entre círculos, círculos con cuadrados, color blanco combinado con negros musicales, es leche con limón, verano con chaqueta… es una estupidez.

Informació
Socials