Museo Universidad de Navarra

Museo Universidad de Navarra

És un centre de cultura visual contemporània que concentra i expandeix l’activitat cultural, artística i acadèmica de la Universitat de Navarra.

Les Residències Artístiques en Arts escèniques i Música neixen després de l’aprenentatge dels projectes creatius BASTIR PONTS.

Aquests projectes en els quals el Museu acompanya a l’artista com a font d’inspiració, suport i canal per al naixement d’una obra viva, es reflecteixen en la singular col·lecció Quaderns de Creació.

Es un centro de cultura visual contemporánea que concentra y expande la actividad cultural, artística y académica de la Universidad de Navarra.

Las Residencias Artísticas en Artes escénicas y Música nacen tras el aprendizaje de los proyectos creativos TENDER PUENTES.

Estos proyectos en los que el Museo acompaña al artista como fuente de inspiración, apoyo y canal para el nacimiento de una obra viva, se reflejan en la singular colección Cuadernos de Creación.

Dades
Socials