Nauivanow

Home / Nauivanow

Nauivanow

Espai de Residències d’Arts Escèniques

Som un espai de residències d’arts escèniques que acollim i acompanyem les companyies en la seva creació artística. La nostra missió és facilitar els procesos de creació, la mobilitat dels projectes i la internacionalització de les companyies. Promovem l’intercanvi de complicitats entre companyies i també treballem per la seva professionalització, en especial de les companyies joves i emergents. Deixem en un segon pla la línia artística, ja que la nostra finalitat és donar resposta, mitjançant el programa de residències, a les dificultats per accedir a espais de treball.

Volem ser un referent internacional en la professionalització, la mobilitat i les residències de creació escènica. Perseguim dignificar el sector i generar un espai on les comunitats visquin els processos creatius de manera participativa, ja sigui entre elles o en trobades entre companyies i territori que permetin posar en valor el procés de creació i la realitat del sector cultural.

Alguns dels valors que ens defineixen són la confiança que oferim a les companyies, la capacitat d’experimentar amb tranquil·litat i flexibilitat, la proximitat per fer visible a la població els processos que es duen a terme, el compromís amb el territori i el retorn social. I tot això amb la màxima qualitat, rigor i cooperació possibles.

La Nau Ivanow és Premi Crítica Serra d’Or a la millor proposta i Premi FAD Barcelona, ​​Aplaudiment Sebastià Gasch, a la Creació Emergent.

Somos un espacio de residencias de artes escénicas que acogemos y acompañamos las compañías en su creación artística. Nuestra misión es facilitar los procesos de creación, la movilidad de los proyectos y la internacionalización de las compañías. Promovemos el intercambio de complicidades entre compañías y también buscamos la profesionalización de estas, en especial de las compañías jóvenes y emergentes. Dejamos en un segundo plano la línea artística, ya que nuestra finalidad es dar respuesta, mediante el programa de residencias, a las dificultades para acceder a espacios de trabajo.

Queremos ser un referente internacional en la profesionalización, la movilidad y las residencias de creación escénica. Perseguimos dignificar el sector y generar un espacio donde las comunidades vivan los procesos creativos de manera participativa, ya sea entre ellas o en encuentros entre compañías y territorio que permitan poner en valor el proceso de creación y la realidad del sector cultural.

Algunos de los valores que nos definen son la confianza que ofrecemos a las compañías, la capacidad de experimentar con tranquilidad y flexibilidad, la proximidad para hacer visible a la población los procesos que se llevan a cabo, el compromiso con el territorio y el retorno social. Y todo ello con la máxima calidad, rigor y cooperación posibles.

La Nau Ivanow es Premio Crítica Serra d’Or a la mejor propuesta y Premio FAD Barcelona, Aplaudiment Sebastià Gasch, a la Creación Emergente.

Dades
Socials