Colectivo Nerval

Docent, dissenyador, músic i artista multidisciplinari, David Orrico desenvolupa el seu treball com a dissenyador d’escenografia, vestuari i il·luminació abastant una gran varietat de gèneres (òpera, teatre, dansa i cinema).

 

És llicenciat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València UPV i en Escenografia per la Real Escola Superior d’Art Dramàtic RESAD de Madrid, a més de completar la seva formació en Design forPerformance al Wimbledon College of Arts de Londres. Manté actualment una activitat constant en recerca i docència relacionades amb les arts escèniques i la música.

 

David Orrico ha desenvolupat el seu treball en diversos països europeus com Gran Bretanya, França, Itàlia o Espanya. Ha dissenyat i dirigit o codirigit recentment peces com a Festa/Migdiada/Festa en preestrena per a la Sala Hiroshima de Barcelona i estrena en Naus Escorxador. Centre Internacional
d’Arts Vivas de Madrid o Break / Descanso / Hlé al Festival 10 Sentits a València en 2019.

 

També ha dissenyat per al Piccolo Teatre di Milan, el teatre de la Llatina, el festival Fringe, la Quarta Paret, el Corral de Comèdies d’Alcalá o el teatre María Guerrero del CDN Centro Dramático Nacional. Com a músic ha compost i produït diversos àlbums sota el nom de NERVAL, igual que ha dissenyat espais sonors per a teatre i performance.

Compagina la seva activitat professional amb funcions com a docent en els graus universitaris de belles arts i arts escèniques en el Transforming Arts Institute TAI de Madrid, centre adscrit a la Universitat Rey Juan Carlos.

 

________

 

Docente, diseñador, músico y artista multidisciplinar, David Orrico desarrolla su trabajo como diseñador de escenografía, vestuario e iluminación abarcando una gran variedad de géneros (ópera, teatro, danza y cine).

 

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia UPV y en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAD de Madrid, además de completar su formación en Design for Performance en el Wimbledon College of Arts de Londres. Mantiene actualmente una actividad constante en investigación y docencia relacionadas con las artes escénicas y la música.

 

David Orrico ha desarrollado su trabajo en varios países europeos como Gran Bretaña, Francia, Italia o España. Ha diseñado y dirigido o codirigido recientemente piezas como Fiesta/Siesta/Fiesta en preestreno para la Sala Hiroshima de Barcelona y estreno en Naves Matadero. Centro Internacional
de Artes Vivas de Madrid o Break / Descanso / Hlé para el Festival 10 Sentidos en Valencia en 2019.

 

También ha diseñado para el Piccolo Teatro di Milan, el teatro de la Latina, el festival Fringe, la Cuarta Pared, el Corral de Comedias de Alcalá o el teatro María Guerrero del CDN Centro Dramático Nacional Como músico ha compuesto y producido varios álbumes bajo el nombre de NERVAL, al igual que ha
diseñado espacios sonoros para teatro y performance.

 

Compagina su actividad profesional con funciones como docente en los grados universitarios de bellas artes y artes escénicas en el Transforming Arts Institute TAI de Madrid, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

Informació
Socials