Núria Crespo

Núria Crespo
Es va graduar en el Conservatori de Dansa de València. Destaca en la seva formació, el pas pel grup de creació C-I Botànic i les classes amb Gema Gisbert en C.Caterina. Actualment, és estudiant del Institut del Teatre, encara que durant aquest curs es troba en la Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT), part de la Universität der Künste (UdK).
Inicia, en el 2017, els seus projectes com a creadora, al costat d’Emma Romeu amb el col·lectiu Tal Vegada. Treballa, a vegades, com a docent en Botànic Espai de Dansa, i com interpreti destaca els últims treballs en Cleaners(2021) per Maria Ollé i Tadaima (2021) per Marta Fernández.
El seu últim treball ha estat Opus.0, al costat de Bernat Sanjuan.

 

Bernat Sanjuan
Comença els estudis superiors de música clàssica en la especialitat d’interpretació amb el clarinet al  Conservatori Salvador Seguí de Castelló de la Plana. A continuació segueix formant-se a la Wiener Musikakademie de Viena durant un any i mig. Actualment resideix a Rotterdam, Holanda, on acaba de finalitzar els seus estudis a Codarts, universitat d’arts.
S’ha format en música orquestral i de cambra i ha debutat a espais com el Alten Rathaus Bank Àustria Salon (Viena, 2018). Actualment forma part de la NJO com a clarinet baix i ha participat en festivals com el Grachten Festival (Amsterdam, 2020). Durant el seu pas per Codarts també ha rebut formació trans disciplinar i ha col·laborat com a creador i intèrpret en projectes com Art Break (Rotterdam, 2019-2021) o com a creador sonor en Cleaners (Barcelona 2021) de Maria Ollé.
La seua última activitat trans disciplinar ha estat Opus 0, peça creada junt a Núria Crespo.

________

 

Núria Crespo

Se graduó en el Conservatori de Dansa de Valencia. Destaca en su formación, el paso por el grupo de creación C-I Botànic y las clases con Gema Gisbert en C.Caterina. Actualmente, es estudiante de el Institut del Teatre, aunque durante este curso se encuentra en la Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT), parte de la Universität der Künste (UdK).
Inicia, en el 2017, sus proyectos como creadora, junto a Emma Romeu con el colectivo Tal Vegada. Trabaja, en ocasiones, como docente en Botànic Espai de Dansa, y como interprete destaca los últimos trabajos en Cleaners (2021) por Maria Ollé y Tadaima (2021) por Marta Fernández.
Su último trabajo ha sido Opus.0, junto a Bernat Sanjuan.

 

Bernat Sanjuan

Empieza los estudios superiores de música clásica en la especialidad de interpretación con el clarinete en el Conservatorio Salvador Seguí de Castellón de la Plana.  A continuación sigue formándose en la Wiener Musikakademie de Viena durante un año y medio.  Actualmente reside en Rotterdam, Holanda, donde acaba de finalizar sus estudios en Codarts, universidad de artes.
Se ha formado en música orquestal y de cámara y ha debutado en espacios como el Alten Rathaus Bank Austria Salon (Viena, 2018).  Actualmente forma parte de la NJO como clarinete bajo y ha participado en festivales como el Grachten Festival (Amsterdam, 2020).  Durante su paso por Codarts también ha recibido formación transdisciplinar y ha colaborado como creador e intérprete en proyectos como Art Break (Rotterdam, 2019-2021) o como creador sonoro en Cleaners (Barcelona 2021) de Maria Ollé.
Su última actividad transdisciplinar ha sido Opus 0, pieza creada junto a Núria Crespo.

 

 

Informació
Socials