Onírica Mecánica

Jesús Nieto, baix el nom de _Onírica Mecànica ,_construeix mons poètic-mecànics-imaginaris per a tot aquell enamorat de l’extraordinari. El seu treball aprofundeix en els aspectes conceptuals de la percepció. Des de 2007 investiga propostes diferents per a tots els públics amb especial atenció als interessos, inquietuds i llenguatges contemporanis dels nostres adolescents. Ha rebut
nombrosos premis per l’originalitat i innovació de les seues propostes. Alguns dels seus espectacles són: _L’intrèpid Viatge d’un Home i un Peix, Circ submarí, Fràgil _o_el Rumor del Soroll. _Onírica Mecànica ha mostrat les seues creacions en els principals festivals I programacions de més de 25 països amb el suport de: INAEM, AECID, INSTITUT CERVANTES, XARXA DE TEATRES ALTERNATIUS o ICA .

Ha participat en festivals i programacions com_  PAMS (Performing Arts Market of Seoul) Corea del Sud, Festival FITO (el Brasil), Festival Marionnettísimo (França), Banialuka Festival (Polònia), Atta festival (Turquia), Festival Escena Contemporània (Madrid), Festival Escena Oberta (Burgos) o La Alhóndiga (Bilbao).

___________

 

Jesús Nieto, bajo el nombre de _Onírica Mecánica ,_construye mundos poético-mecánicos-imaginarios para todo aquel enamorado del extraordinario. Su trabajo profundiza en los aspectos conceptuales de la percepción. Desde 2007 investiga propuestas diferentes para todos los públicos con especial atención a los intereses, inquietudes y lenguajes contemporáneos de nuestros adolescentes. Ha recibido
numerosos premios por la originalidad e innovación de sus propuestas. Algunos de sus espectáculos son: _El intrépido Viaje de un Hombre y un Pez, Circo submarino, Frágil _o_el Rumor del Ruido. _Onírica Mecánica ha mostrado sus creaciones en los principales festivales Y programaciones de más de 25 países con el apoyo de: INAEM, AECID, INSTITUTO CERVANTES, RED DE TEATROS ALTERNATIVOS o ICA .

Ha participado en festivales y programaciones como_  PALMOS (Performing Artes Market ofSeoul) Corea del Sur, Festival ACOTO (Brasil), Festival Marionnettísimo (Francia), BanialukaFestival (Polonia), Atta festival (Turquía), Festival Escena Contemporánea (Madrid), Festival Escena Abierta (Burgos) o La Alhóndiga (Bilbao).

Informació
Socials