Paula Serrano

Paula Serrano (Alcoi, 1993) ballarina professional i coreògrafa, actualment estudia coreografia a l’Institut del Teatre a Barcelona. Li interessa analitzar la dansa des d’un prisma crític i avança cap a sentir-se útil a la societat amb el llenguatge del moviment com a eina. La seua pràctica artística, pedagògica i investigadora es vincula amb la visibilització de la malaltia com a procés creatiu i busca la reformulació de la bellesa, l’honestedat, la crítica social, la fragilitat i l’error.

 

________

 

Paula Serrano (Alcoy, 1993) bailarina profesional y coreógrafa, actualmente estudia coreografía en el Institut del Teatre en Barcelona. Le interesa analizar la danza desde un prisma crítico y avanza hacia sentirse útil en la sociedad con el lenguaje del movimiento como herramienta. Su práctica artística, pedagógica e investigadora se vincula con la visibilización de la enfermedad como proceso creativo y busca la reformulación de la belleza, la honestidad, la crítica social, la fragilidad y el error.

Informació
Socials