Sala Russafa

Sala Russafa

Centre Cultural Docent d'Arts Escèniques

La Sala Russafa neix en 2011, en ple Barri de Russafa, un barri d’arrelats hàbits culturals que portava més de trenta anys sense un teatre, dels més de 10 que va arribar a albergar fins a la dècada dels ’70 del passat segle. Després de tres anys d’obres, es construeix una nova sala d’Arts Escèniques on anys enrere va haver-hi una empresa de recanvis de peces de maquinària industrial, retornant a aquesta zona de València l’oportunitat de veure i gaudir de nou del fet teatral.

El Teatre del nostre Centre Cultural en la seva disposició actual compta amb un aforament per a 178 persones (175 butaques i tres espais per a diversitat funcional), en el qual es programen peces dirigides al públic familiar, adult o escolar dins de diferents cicles, donant cabuda al teatre clàssic i contemporani i a qualsevol disciplina relacionada amb les AAEE i la Música.

Un dels seus objectius sempre ha estat fomentar el desenvolupament de les Arts Escèniques, facilitant la trobada entre companyies i buscant fórmules diferents per a la creació de nous públics. També ha de servir com a centre de producció de la companyia teatral que ho promou i gestiona (Cremen) i de les Companyies de teatre i dansa residents a la Sala.

La proposta és la d’una Programació que reuneixi diversos cicles temàtics i d’estil: Teatre Clàssic (tal com ho entenem, és a dir, reescriptures, versions, adaptacions, inspiracions, etc.), Companyies Valencianes, Companyies Nacionals, Companyies Novelles, a més de la programació regular de Teatre per a nens i Nenes i Concerts de Música. Els únics criteris en la selecció de treballs són la qualitat i l’interès per al públic.

L’equip de la Sala Russafa és un grup de professionals de llarga trajectòria en el sector, units per un únic factor: el seu amor al Teatre.

A més de la Programació regular, cada temporada el Centre Cultura de Russafa acull exposicions de diverses expressions d’arts plàstiques en l’hall del teatre, al mateix temps que desenvolupa una Línia Docent on s’imparteixen classes de Teatre i Dansa per a tots els nivells i edats.

Al llarg de tota la temporada teatral i després de cada funció, els espectadors valoren l’espectacle que han vist mitjançant unes paperetes que ells mateixos introdueixen en una urna. Solament els espectacles produïts per ARDEN o la SALA RUSSAFA no entren en les votacions; tota la resta de companyies que es representen a la Sala són valorades pels espectadors, convertint als espectadors en jurat dels Premis del Público.

La Sala Russafa nace en 2011, en pleno Barrio de Ruzafa, un barrio de arraigados hábitos culturales que llevaba más de treinta años sin un teatro, de los más de 10 que llegó a albergar hasta la década de los ’70 del pasado siglo. Tras tres años de obras, se construye una nueva sala de Artes Escénicas donde años atrás hubo una empresa de recambios de piezas de maquinaria industrial, devolviendo a esta zona de Valencia la oportunidad de ver y disfrutar de nuevo del hecho teatral.

El Teatro de nuestro Centro Cultural en su disposición actual cuenta con un aforo para 178 personas (175 butacas y tres espacios para diversidad funcional), en el que se programan piezas dirigidas al público familiar, adulto o escolar dentro de distintos ciclos, dando cabida al teatro clásico y contemporáneo y a cualquier disciplina relacionada con las AAEE y la Música.

Uno de sus objetivos siempre ha sido fomentar el desarrollo de las Artes Escénicas, facilitando el encuentro entre compañías y buscando fórmulas diferentes para la creación de nuevos públicos. También debe servir como centro de producción de la compañía teatral que lo promueve y gestiona (Arden) y de las Compañías de teatro y danza residentes en la Sala.

La propuesta es la de una Programación que reúna diversos ciclos temáticos y de estilo: Teatro Clásico (tal y como lo entendemos, es decir, reescrituras, versiones, adaptaciones, inspiraciones, etc.), Compañías Valencianas, Compañías Nacionales, Compañías Noveles, además de la programación regular de Teatro para niños y Niñas y Conciertos de Música. Los únicos criterios en la selección de trabajos son la calidad y el interés para el público.

El equipo de la Sala Russafa es un grupo de profesionales de larga trayectoria en el sector, unidos por un único factor: su amor al Teatro.

Además de la Programación regular, cada temporada el Centro Cultura de Russafa acoge exposiciones de diversas expresiones de artes plásticas en el hall del teatro, al tiempo que desarrolla una Línea Docente donde se imparten clases de Teatro y Danza para todos los niveles y edades.

A lo largo de toda la temporada teatral y después de cada función, los espectadores valoran el espectáculo que han visto mediante unas papeletas que ellos mismos introducen en una urna. Solamente los espectáculos producidos por ARDEN o la SALA RUSSAFA no entran en las votaciones; todo el resto de compañías que se representan en la Sala son valoradas por los espectadores, convirtiendo a los espectadores en jurado de los Premios del Público.

undefined

Dades
Socials