Sandra Gómez

Des de 2001 fins a 2012 treballa com a creadora en el col·lectiu LOSQUEQUEDAN en nombrosos projectes que
són mostrats en diferents festivals d’àmbit nacional.

Des de l’any 2012 treballa de manera independent en projectes centrats en el cos i el moviment: Volumen 2
(València, 2021), Preludio y fuga (València, 2019), Tot per l ́aire (BAD, Bilbao, 2018), Heartbeat (València, 2017),
No soy yo (València, 2016), Tentativa and Guests (València, 2016-2014), The love thing piece (Madrid, 2013) i
Tentativa (València, 2012).

Participa també en projectes amb altres artistes com Vamos a estar a ratos d’Angela Verdugo (Dansa València,
2020), En Helvetica no de Vicente Arlandis, (Dansa València, 2020), El Canto de lo inacabado al costat de Rocío
Perez i Amparo Maiques, (Bombes Gens, València, 2019), El Resto de Fernando Gandasegui (EACC, Castelló,
2019), etc.

En investigació ha format part del projecte Autonomia i Complexitat organitzat per ARTEA, ha format part de
l’equip de treball del Centre d’estudi transversal aplicat a l’escena (CETAE) dirigit per Carolina Boluda i ha
participat dins del projecte Misión divina coordinat per Ana Buitrago, Oscar Dasí, Jaime Conde i Sergi Faustino.

Ha ideat i coordinat el projecte Maneras de hacer i ha editat el Mejor libro de danza del mundo. Imaginarios
sobre danza y otros asuntos sorgit d’aquest últim projecte.

_______

 

Desde 2001 hasta 2012 trabaja como creadora en el colectivo LOSQUEQUEDAN en numerosos proyectos que
son mostrados en diferentes festivales de ámbito nacional.

Desde el año 2012 trabaja de forma independiente en proyectos centrados en el cuerpo y el movimiento:
Volumen 2 (Valencia, 2021), Preludio y fuga (Valencia, 2019), Tot per l ́ aire (BAD, Bilbao,
2018), Heartbeat (Valencia, 2017), No soy yo (Valencia, 2016), Tentativa and Guests (Valencia, 2016-2014), The
love thing piece (Madrid, 2013) y Tentativa (Valencia, 2012).

Participa también en proyectos con otros artistas como Vamos a estar a ratos de Angela Verdugo (Danza
Valencia, 2020), En Helvetica no de Vicente Arlandis, (Danza Valencia, 2020), El Canto de lo inacabado junto a
Rocío Perez y Amparo Maiques, (Bombas Gens, Valencia, 2019), El Resto de Fernando Gandasegui (EACC,
Castellón, 2019), etc.

En investigación ha formado parte del proyecto Autonomía y Complejidad organizado por ARTEA, ha formado
parte del equipo de trabajo del Centro de estudio transversal aplicado a la escena (CETAE) dirigido por Carolina
Boluda y ha participado dentro del proyecto Misión divina coordinado por Ana Buitrago, Oscar Dasí, Jaime
Conde y Sergi Faustino. Ha ideado y coordinado el proyecto Maneras de hacer y ha editado el Mejor libro de
danza del mundo. Imaginarios sobre danza y otros asuntos surgido de este último proyecto.

Informació
Socials