Sa Talaia

Sa Talaia

Tshock Cultura Emocional (www.tshock.org) és una productora balear d’arts escèniques amb una trajectòria que comença al 2010.  Creada i gestionada per Jeroni Obrador.

 

Gestiona residències artístiques a full time en els espais de Ca Timoner, Sa Talaia i el TeatrePrincipal de Santanyí des del 2013. En les quals les companyies residents poden crear artística i tècnicament un espectacle, així com mostrar-lo en el Festival s´illo, en el moment desitjat, tant per a tindre feedback en un moment del procés creatiu, com per a donar-lo per estrenat i acabar així el dossier de distribució amb el seu vídeo. Tots els residents que mostrin a públic concursen al premi del públic La Teta Premium, guardó de 500 € per a realitzar una activitat sociocultural al Festival s´Illo de l´any següent, amb transport, dietes i estància pagats.

 

La productora treballa en col·laboració de diverses institucions com el Ministeri de Cultura d’Espanya, la Xarxa mundial de ciutats magallánicas, l´IEB(Govern Balear), Consell de Mallorca, TeatrePrincipal de Palma, Ajuntament de Santanyí, Teatre Principal de Santanyí, Corredors Llatinoamericans de Teatre, Festival Internacional de Monòlegs del Teatre Matacandelas o el FestvalSantiago Off de Xile, entre d´altres. Xarxa a la que els residents poden accedir per tal de distribuïr els seus espectacles creats a Sa Talaia.

El resident pot rebre assessorament tant de producció, distribució, com artístic.

La seva línea d´investigació és l´emoció i el sentiment des de la tècnica interpretativa, que es troba registrada baix el nom d´Intelsoul.

Tshock Cultura Emocional (www.tshock.org) es una productora balear de artes escénicas con una trayectoria que empieza al 2010.  Creada y gestionada por Jeroni Obrador.

Gestiona residencias artísticas a full time en los espacios de Can Timonero, Su Atalaya y el TeatrePrincipal de Santanyí desde el 2013. En las cuales las compañías residentes pueden crear artística y técnicamente un espectáculo, así como mostrarlo en el Festival s´illo, en el momento deseado, tanto para tener feedback en un momento del proceso creativo, como para darlo por estrenado y acabar así el dosier de distribución con su video. Todos los residentes que muestren al público concursan al premio del público La Teta Premium, galardón de 500 € para realizar una actividad sociocultural al Festival s´Illode l´año siguiente, con transporte, dietas y estancia pagados.

 

La productora trabaja en colaboración de varias instituciones como el Ministerio de Cultura de España, la Red mundial de ciudades magallánicas, l´IEB(Gobierno Balear), Consejo de Mallorca, TeatrePrincipal de Palma, Ayuntamiento de Santanyí, Teatro Principal de Santanyí, Corredores Latinoamericanos de Teatro, Festival Internacional de Monólogos del Teatro Matacandelas o lo FestvalSantiago Off de Chile, entre otras. Red a la que los residentes pueden acceder para distribuir sus espectáculos creados en Su Atalaya.
El residente puede recibir asesoramiento tanto de producción, distribución, como artístico.

 

Su línea de investigación es la emoción y el sentimiento desde la técnica interpretativa, que se encuentra registrada bajo el nombre d´Intelsoul.

Dades
Socials