Sergio Escolano + Mateusz Troupe

Sergio Escolano + Mateusz Troupe

Mateuz  Troupe és la signatura artística que reuneix en escena a dos germans en el panorama artístic Valencià.

Miquel Mateu, llicenciat en interpretació i Amparo Mateu en el camp de les arts plàstiques, especialitzada a escultura.

El treball de moviment i ajudant de direcció correspon a Chus Moreno, tancant el triangle que sosté els tres conceptes que fonamenten cadascun dels nostres projectes; memòria, cos i plasticitat.

Amb pressupost zero, la signatura ha portat avant dos projectes gràcies al suport de la institució Las Naves amb creadores.es, amb la representació de Thursday today. Aquestes institucions ens han otorgat durant quatre mesos una beca d’espai i per la realització d’un projecte; Graners de Creació.

Fidels al teatre de Tadeus Kantor, tot el material escenogràfic ha sigut trobat o reutilitzat, amb l’bjectiu de dotar-li d’un nou ús : Lobject trouvé. Els nostres proveïdors han sigut els contenidors i les ferralleries.

Opera prima , Thursday today (2016) recull a huit actors establits en València de diferents nacionalitats; italiana, islandesa , alemanya , francesa i espanyola. Amb el mateix codi i elenc actoral (2018) es duu a terme l’estrena de Epoppeika, a l’Espai Rambleta.

__________

Mateuz  Troupe es la firma artística que reúne en escena a dos hermanos en el panorama artístico Valenciano.

Miquel Mateu, licenciado en interpretación y Amparo Mateu en el campo de las artes plásticas, especializada a escultura.

El trabajo de movimiento y ayudante de dirección corresponde a Chus Moreno, cerrando el triángulo que sostiene los tres conceptos que fundamentan cada uno de nuestros proyectos; memoria, cuerpo y plasticidad.

Con presupuesto cero, la firma ha llevado adelante dos proyectos gracias al apoyo de la institución Las Naves con creadores.es, con la representación de Thursday today. Estas instituciones nos han otorgat durante cuatro meses una beca de espacio y por la realización de un proyecto; Graneros de Creación.

Fieles al teatro de Tadeus Kantor, todo el material escenográfico ha sido encontrado o reutilizado, con el bjectiu de dotarle de un nuevo uso : El object trouvé. Nuestros proveedores han sido los contenedores y las ferralleries.

Opera delgada , Thursday today (2016) compilación a ocho actores establecidos en València de diferentes nacionalidades; italiana, islandesa , alemana , francesa y española. Con el mismo código y elenco actoral (2018) se lleva a cabo el estreno de Epoppeika, en el Espacio Rambleta.

Informació
Socials