Tantarantana

Home / Tantarantana

Tantarantana

Teatre, centre de creació i exhibició

El Teatre Tantarantana és un centre de creació i exhibició teatral amb 28 anys de trajectòria i des de 2017 reconegut com a Fàbrica de Creació, que es caracteritza pel seu programa de suport artístic a les companyies i per impulsar diferents projectes de creació comunitària i social.
El Tantarantana és i fa un teatre arriscat i compromès. I això es pot veure tant en els espectacles i companyies que conformen la seva programació com en els projectes de suport a la creació, comunitat, formació i internacionalització que desenvolupa i impulsa. El Tantarantana concep el teatre com a motor de canvi, de transformació i de cohesió on es puguin desenvolupar nous projectes escènics en un clima de complicitat i de confiança per a un públic actiu en permanent evolució.

TANTARANTANA ÉS:

UNA SALA AMB 28 ANYS D’HISTÒRIA
Tantarantana es va fundar com a sala d’exhibició d’arts escèniques el 1992 i des de 2017 està reconeguda com a Fàbrica de Creació.

UN TEATRE ARRISCAT I COMPROMÈS
Ens mou ser i fer un teatre arriscat i compromès. I volem mostrar-ho tant en els espectacles i companyies que conformen la nostra programació com en els projectes que desenvolupem i impulsem.

UNA FÀBRICA DE CREACIÓ
Des de 2017 el Teatre Tantarantana està reconegut com a Fàbrica de Creació pels programes de suport a la creació, comunitat, educació i internacionalització que duem a terme.

UNA VEÏNA DEL RAVAL
Som i ens sentim ravaleres. Per això estem en contacte amb la Xarxa de Suport Mutu del Raval, els IES Collaso i Milà i Fontanals i altres agents del barri.

TANTARANTANA FA:

6 PROJECTES ON LES ARTS ESCÈNIQUES SÓN EL VEHICLE CAP AL CANVI SOCIAL
La temporada 2020-2021 desenvolupem dos projectes de suport a la creació, dos d’internacionalització de creadores, un projecte d’educació en cultura i un projecte de teatre comunitari amb la seva vessant internacional.

9 COMPANYIES CREANT EN RESIDÈNCIA
Cinc companyies d’El Cicló en residència trianual (El Eje, La Pulpe Teatro, Obskené, Produït per H.I.I.I.T i Paradiso99 ) i les quatre companyies en residència de temporada (Com un llum teatre, Laiogurt, Les Fugitives i Dramaturguxs de Sants).

33 PROPOSTES ESCÈNIQUES I MÉS DE 340 FUNCIONS

El Teatre Tantarantana es un centro de creación y exhibición teatral con 28 años de trayectoria y desde 2017 reconocido como Fàbrica de Creació, que se caracteriza por su programa de apoyo artístico a las compañías y para impulsar diferentes proyectos de creación comunitaria y social.
El Tantarantana es y hace un teatro arriesgado y comprometido. Y esto se puede ver tanto en los espectáculos y compañías que conforman su programación como en los proyectos de apoyo a la creación, comunidad, formación e internacionalización que desarrolla e impulsa. El Tantarantana concibe el teatro como motor de cambio, de transformación y de cohesión donde se puedan desarrollar nuevos proyectos escénicos en un clima de complicidad y de confianza para un público activo en permanente evolución.

TANTARANTANA ES:

UNA SALA CON 28 AÑOS De HISTORIA
Tantarantana se fundó como sala de exhibición de artes escénicas el 1992 y desde 2017 está reconocida como Fábrica de Creación.

UN TEATRO ARRIESGADO Y COMPROMETIDO
Nos mueve ser y hacer un teatro arriesgado y comprometido. Y queremos mostrarlo tanto en los espectáculos y compañías que conforman nuestra programación como en los proyectos que desarrollamos e impulsamos.

UNA FÁBRICA DE CREACIÓN
Desde 2017 el Teatro Tantarantana está reconocido como Fábrica de Creación por los programas de apoyo a la creación, comunidad, educación e internacionalización que llevamos a cabo.

UNA VECINA DEL ARRABAL
Somos y nos sentimos ravaleras. Por eso estamos en contacto con la Xarxa de Suport Mutu del Raval, los IES Collaso i Milà y Fontanals y otros agentes del barrio.

TANTARANTANA HACE:

6 PROYECTOS DONDE LAS ARTES ESCÉNICAS SON EL VEHÍCULO HACIA EL CAMBIO SOCIAL
La temporada 2020-2021 desarrollamos dos proyectos de apoyo a la creación, dos de internacionalización de creadoras, un proyecto de educación en cultura y un proyecto de teatro comunitario con la suya vertiente internacional.

9 COMPAÑÍAS CREANDO EN RESIDENCIA
Cinco compañías del Ciclón en residencia trianual (El Eje, La Pulpe Teatro, Obskené, Producido por H.I.I.I.T y Paradiso99 ) y las cuatro compañías en residencia de temporada (Como una luz teatro, Laiogurt, Les Fugitives y Dramaturguxs de Sants).33

PROPUESTAS ESCÉNICAS Y MÁS DE 340 FUNCIONES

Dades
Socials