TEM

TEM

Teatre El Musical

El Teatre El Musical ha recuperat la seua essència com a espai cultural públic en esta nova etapa de gestió directa municipal per part de l’Ajuntament de València. Un edifici emblemàtic del Cabanyal que va iniciar un nou projecte cultural en l’any 2015. Actualment el Teatre, amb porta més alta de tota la ciutat, desenvolupa diverses activitats per a tot el veïnat i per a tots els valencians.

El TEM és més que un teatre: s’ha convertit en un espai referent dins del mapa cultural de la ciutat amb una programació artística estable que té com a senyes d’identitat la qualitat i contemporaneïtat. A més a més, el centre cultural desenvolupa activitats formatives, laboratori de creació, conferències, tallers i activitats participatives.

Un espai cultural per a totes les persones en un Cabanyal per a totes i per a tots on les arts escèniques són les protagonistes amb l’objectiu de nodrir i enriquir el teixit cultural i social de la ciutat.

Fusta, formigó, marbre i llum natural que entra pels finestrals del Teatre El Musical el converteixen en un espai únic. Tant, que escoles nacional i internacionals d’arquitectura visiten l’edifici habitualment. Construït en l’antic el teatre i cinema Musical del Cabanyal-Canyamelar, va ser remodelat pel reconegut l’arquitecte Eduardo de Miguel en 2004. La fotògrafa d’arquitectura Mariela Apollonio ens ha portat amb les seues fotos a l’interior de l’edifici.

El Teatre El Musical  ha recuperado su esencia como espacio cultural público en esta nueva etapa de gestión directa municipal por parte del Ayuntamiento de València. Un edificio emblemático del Cabanyal que inició un nuevo proyecto cultural en el año 2015. Actualmente el Teatro, con puerta más alta de toda la ciudad, desarrolla varias actividades para todo el vecindario y para todos los valencianos.

El TEM es más que un teatro: se ha convertido en un espacio referente dentro del mapa cultural de la ciudad con una programación artística estable que tiene como señales de identidad la calidad y contemporaneidad. Además, el centro cultural desarrolla actividades formativas, laboratorio de creación, conferencias, talleres y actividades participativas.

Un espacio cultural para todas las personas en un Cabanyal para todas y para todos donde las artes escénicas son las protagonistas con el objetivo de nutrir y enriquecer el tejido cultural y social de la ciudad.

Madera, hormigón, mármol y luz natural que entra por los ventanales del Teatre El Musical lo convierten en un espacio único. Tanto, que escuelas nacional e internacionales de arquitectura visitan el edificio habitualmente. Construido en el antiguo el teatro y cine Musical del Cabanyal-Canyamelar, fue remodelado por el reconocido el arquitecto Eduardo de Miguel en 2004. La fotògrafa d’arquitectura Mariela Apollonio nos ha llevado con sus fotos en el interior del edificio.

Dades
Socials