UJI

UJI

Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló és un centre públic d’ensenyament superior i de recerca, creat l’any 1991, que persegueix el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn a través de la creació i transmissió de coneixements .

La Universitat Jaume I és la universitat del nord de la Comunitat Valenciana i l’única universitat pública de la província de Castelló.

La Universitat Jaume I imparteix actualment 32 titulacions de grau, 39 màsters universitaris oficials, 21 doctorats, 20 màsters propis i 31 cursos d’especialització. L’UJI compta anualment amb aproximadament 14.000 estudiants, un volum que li permet donar una atenció personalitzada al seu alumnat i ser una universitat sense problemes de massificació. Així mateix, el campus és modern i atractiu, amb àmplies zones verdes i equipament esportiu.

L’UJI compta amb més de 1.700 professors i 600 professionals d’administració i serveis. Des de la seva creació ha generat més de 22.000 titulats i titulades, i una alta producció investigadora i contractes d’investigació, desenvolupament i innovació (R+D+I).

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló es un centro público de enseñanza superior y de investigación, creado en 1991, que persigue el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de su entorno a través de la creación y transmisión de conocimientos .

La Universitat Jaume I es la universidad del norte de la Comunidad Valenciana y la única universidad pública de la provincia de Castelló.

La Universitat Jaume I imparte actualmente 32 titulaciones de grado, 39 másteres universitarios oficiales, 21 doctorados, 20 másteres propios y 31 cursos de especialización. La UJI cuenta anualmente con aproximadamente 14.000 estudiantes, un volumen que le permite dar una atención personalizada a su alumnado y ser una universidad sin problemas de masificación. Así mismo, el campus es moderno y atractivo, con amplias zonas verdes y equipación deportiva.

La UJI cuenta con más de 1.700 profesores y 600 profesionales de administración y servicios. Desde su creación ha generado más de 22.000 titulados y tituladas, y una alta producción investigadora y contratos de investigación, desarrollo e innovación (R+D+Y).

Dades
Socials