Espai Xerea / Teatre Talia

Home / Espai Xerea / Teatre Talia

Espai Xerea / Teatre Talia

Un espai cultural en el qual les seves activitats estan en continu canvi i transformació. Un espai porós, viu, que té com a eix principal les arts escèniques.

Un espacio cultural en el que sus actividades están en continuo cambio y transformación. Un espacio poroso, vivo, que tiene como eje principal las artes escénicas.

Dades