Another Other

Home / Another Other

Another Other

Lucía, Sonia i Alicia pretenen crear una pràctica viva que negocie amb les tensions de la percepció. Jugaran a traslladar definicions i imaginar les formes que apareixen. El seu trajecte: de el cos a la idea i de la dansa a el pensament.

 

Sonia i Lucía estan submergides en un marc de cos-poesia-acció on negocien amb les tensions de la percepció: subjecte / objecte, humà / no-humà, naturalesa / antropocè. Un procés de re-aprenentatge entre dona i espai que ens guia a imaginar la no concreció de la forma. Amb la incorporació d’Alicia volen continuar la investigació artística i situen la pràctica de dansa en l’era post-humana. Habitarem l’inesperat: una constel·lació de significacions que es relacionen amb la forma de l’entorn i la nostra identitat com a dones.

 

________

 

 

Lucía, Sonia y Alicia pretenden crear una práctica viva que negocie con las tensiones de la percepción. Jugarán a trasladar definiciones e imaginar las formas que aparecen. Su desplazamiento: del cuerpo a la idea y de la danza al pensamiento, con el deseo de habitar lo inesperado. 

Sonia y Lucía están sumergidas en un marco de cuerpo-poesía-acción donde negocian con las tensiones de la percepción: sujeto/objeto, humano/no-humano, naturaleza/antropoceno. Un proceso de re-aprendizaje entre mujer y espacio que nos guía a imaginar la no concreción de la forma. Con la incorporación de Alicia queremos continuar la investigación artística ubicando la práctica de danza en la era post-humana. Habitaremos lo inesperado: una constelación de significaciones que se relacionan con la forma del entorno y nuestra identidad como mujeres.

 

 

 

Informació
Fitxa Tècnica