Away

Away

Aquesta proposta de dansa i música en directe part d’un cúmul de sensacions que et aborden al sentir-te estrany i fora de context en una societat que no és la pròpia, i també, de petites coses que ens connecten i ens fan veure que aquesta separació no existeix.

Després d’onze anys sent estrangera, dels quals nou vivint en una de les ciutats més multicultural del món, Berlín, i els tres últims treballant de forma molt propera amb refugiats de diferents països; Irene Cortina ha observat i experimentat petites i grans vivències que han forjat la seva forma d’entendre com ens relacionem.

Les persones que es troben en un nou context cultural, ja sigui per haver tingut el luxe de triar, la necessitat de marxar o l’obligació de fugir, es veuen confrontades amb una sèrie de sentiments, pensaments i ideals que sovint són impossibles d’expressar en paraules.

Aquesta experiència de desplaçament i descontextualització de la persona revela la vulnerabilitat i alhora la força de l’ésser.

AWAY estudia la construcció de la identitat personal i de com aquesta es troba influenciada per la cultura, el patrimoni i les relacions interpersonals.

La inspiració d’aquest treball parteix de vivències personals i compartides. Però aquesta peça no parla de fets tangibles, sinó de sensacions, imatges i emocions.

Per a nosaltres, l’escenari és un lloc en el qual obrir preguntes i oferir abstractes respostes, convidant l’espectador a conduir les seves pròpies associacions activant el seu imaginari.

En els últims anys, la companyia ha anat modelant un llenguatge escènic que es mostra definit per una contínua recerca de la identitat a través del moviment, música en directe i elements de gran poder visual.

Les propostes són cada vegada més plàstiques i menys narratives, sempre sent molt estimulants i submergint el públic en un món envoltant, atractiu i físic, creant una experiència artística marcada per un llenguatge d’investigació i dansa contemporània d’autor.

_____________

 

Esta propuesta de danza y música en directo parto de un cúmulo de sensaciones que te abordan al sentirte extraño y fuera de contexto en una sociedad que no es la propia, y también, de pequeñas cosas que nos conectan y nos hacen ver que esta separación no existe.

Después de once años siente extranjera, de los cuales nuez viviendo en una de las ciudades más multicultural del mundo, Berlín, y los tres últimos trabajando de forma muy próxima con refugiados de diferentes países; Irene Cortina ha observado y experimentado pequeñas y grandes vivencias que han forjado su forma de entender como nos relacionamos.

Las personas que se encuentran en un nuevo contexto cultural, ya sea por haber tenido el lujo de elegir, la necesidad de marchar o la obligación de huir, se ven confrontadas con una serie de sentimientos, pensamientos e ideales que a menudo son imposibles de expresar en palabras.

Esta experiencia de desplazamiento y descontextualització de la persona revela la vulnerabilidad y a la vez la fuerza del ser.

AWAY estudia la construcción de la identidad personal y de cómo esta se encuentra influenciada por la cultura, el patrimonio y las relaciones interpersonales.

La inspiración de este trabajo parte de vivencias personales y compartidas. Pero esta pieza no habla de hechos tangibles, sino de sensaciones, imágenes y emociones.

Para nosotros, el escenario es un lugar en el cual abrir preguntas y ofrecer abstractas respuestas, invitando el espectador a conducir sus propias asociaciones activando su imaginario.

En los últimos años, la compañía ha ido modelando un lenguaje escénico que se muestra definido por una continua investigación de la identidad a través del movimiento, música en directo y elementos de grande poder visual.

Las propuestas son cada vez más plásticas y menos narrativas, siempre siente muy estimulantes y sumergiendo el público en un mundo rodeando, atractivo y físico, creando una experiencia artística marcada por un lenguaje de investigación y danza contemporánea de autor.

 

Informació
Fitxa Tècnica