Como las cosas amables

Como las cosas amables

En el procés de creació d’aquest primer espectacle de la residència s’inclouran persones de diferents col·lectius en l’horitzó de la marginació i de la invisibilitat social.

La dramatúrgia partirà de la reflexió sobre l’eix temàtic «Horitzons» i la seua relació amb les següents qüestions: mirem als altres com mirem els horitzons? De què depèn la invisibilitat? És responsabilitat del que mira o del que és mirat?

Al llarg del procés, ampliarem  «l’horitzó» de com veiem a les persones -i com ens veiem a nosaltres mateixos-, per a ampliar la llibertat de mires i d’actes que ens permetem i permetem als altres. El resultat serà un espectacle en què els participants es presenten com desitgen ser vistos, trencant els esquemes dels horitzons que cadascú ha traçat – o li han traçat- en la seua ment.

Intentarem que els participants tinguen una motivació creativa prèvia i que pertanguen a col.lectius prou diferents. Creiem en la riquesa cultural i creativa que suposa la diferència d’edats, procedències, llengües, circumstàncies, sexe, etc. L’espectacle anirà dirigit a públic juvenil -adolescent- i serà en valencià –sempre que siga possible-. Realitzarem un treball d’integració de l’idioma dins del procés de creació.

___________

En el proceso de creación de este primer espectáculo de la residencia se incluirán personas de diferentes colectivos en el horizonte de la marginación y de la invisibilidad social.

La dramaturgia partirá de la reflexión sobre el eje temático «Horizontes» y su relación con las siguientes cuestiones: miramos a los otros como miramos los horizontes? De que depende la invisibilidad? Es responsabilidad del que mira o del que es mirado?

A lo largo del proceso, ampliaremos  «el horizonte» de cómo vemos a las personas -y como nos vemos a nosotros mismos-, para ampliar la libertad de miras y de actas que nos permitimos y permitimos a los otros. El resultado será un espectáculo en que los participantes se presentan como desean ser vistos, rompiendo los esquemas de los horizontes que cada cual ha trazado – o le han trazado- en su mente.

Intentaremos que los participantes tengan una motivación creativa previa y que pertenezcan a colectivos suficiente diferentes. Creemos en la riqueza cultural y creativa que supone la diferencia de edades, procedencias, lenguas, circunstancias, sexo, etc. El espectáculo irá dirigido a público juvenil -adolescente- y será en valenciano –siempre que sea posible-. Realizaremos un trabajo de integración del idioma dentro del proceso de creación.

Informació