El Limpiaculos del Rey

El Limpiaculos del Rey

Anglaterra, 1533. El rei Enric VIII regna. El seu desig de divorciar-se de la seua primera esposa Catalina d’Aragó per a casar-se amb Ana Bolenam provoca un terratrémol en la vida política del seu govern. Bàndols enfrontats, arribistes, traïdors… Ningú es fia de ningú. I el cap de tots penja d’un fil. Tot val per a ascendir en l’escala de poder.

El Limpiaculos del rey és la història de dos homes d’un temps llunyà, però molt similar en essència al nostre, embarcats en una lluita per aconseguir un dels treballs més cotitzats de la cort real anglesa en el segle XVI, el de “mosso d’escòria”, o col·loquialment anomenat, “Limpia culos del rey”. Una història, comptada en clau de comèdia, que reflexiona sobre les misèries humanes, l’ambició, la corrupció i la tremenda seducció que exerceix el poder sobre els homes fins al punt de canviar-los i fer-los autèntics animals sense consciència ni principis.

_____________

Inglaterra, 1533. El rey Enrique VIII reina. Su deseo de divorciarse de su primera esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolenam provoca un terremoto en la vida política de su gobierno. Bandos enfrentados, arribistas, traidores… Nadie se fía de nadie. Y el jefe de todos cuelga de un hilo. Todo vale para ascender en la escala de poder.

El Limpiaculos del rey es la historia de dos hombres de un tiempo lejano, pero muy similar en esencia al nuestro, embarcados en una lucha para conseguir uno de los trabajos más cotizados de la corte real inglesa en el siglo XVI, el de “mozo de escoria”, o coloquialmente denominado, “Limpia culos del rey”. Una historia, contada en clave de comedia, que reflexiona sobre las miserias humanas, la ambición, la corrupción y la tremenda seducción que ejerce el poder sobre los hombres hasta el punto de cambiarlos y hacerlos auténticos animales sin conciencia ni principios.

Informació
Fitxa Tècnica