El Origen de la Bestia

El Origen de la Bestia

El Origen de la Bèstia és la possibilitat d’un altre món. És la recerca de noves maneres, de noves possibilitats, de nous horitzons…

És possible un altre món?

A El Origen de la Bèstia tres persones escèniques ho intentaran replantejant-se les relacions de poder i de lligams en les que vivim.

Però ho podrem fer? Es pot construir un nou món fent servir les maneres de l’antic?  Ens cal una idea per a començar, un motor que ens faça donar el primer pas. Tenim ganes, tenim il·lusió…però és com un full en blanc i tenim vertigen i ens sentim vulnerables.

Per a començar la peça (la nova creació) tenim els personatges, tenim el vestuari, tenim l’espai on representar, tenim el públic, tenim les llums i una música d’inici i una coreografia…I ara què? Com continuem? Tornem a l’essència? Creem una de nova?

Necessitem idees, necessitem pensar-nos, necessitem comprendre’ns, idees per a viure. Idees noves. Hem de trair allò conegut, allò establert, allò confortable i segur. Hem d’arriscar-nos.

Al principi tot és buidor, silenci i foscor. Poc a poc va apareixent una llum i unes ombres, sorolls, i unes siluetes que es mouen per l’espai.

Al principi tot és explosió, música i ball, festa i alegria, mirades que es creuen, curiositat i un munt de possibilitats.

Al principi és seducció, és gaudir, com si entressis a un l’escenari amb tot el públic pendent de tu, sent conscient del moment, donant-te temps, contemplativa i divina.

Per a esta peça busquem trencar les estructures establertes pel poder hegemònic, trastocant els pilars imposats pel sistema intentant generar eixes noves possibilitats, nous gestos, noves formes de viure, nous mons, nous sistemes.

Per al projecte ens hem proposat fer del fet artístic un lloc de participació, comptant amb els espectadors per a que ens ajuden a imaginar este nou món possible. Trencarem l’espai, els rols habituals d’espectador i intèrpret i les convencions teatrals. També volem recórrer a l’aspecte més lúdic del fet escènic i la seua construcció i conseqüent deconstrucció.

Pretenem treballar des d’un teatre discursiu i participatiu creant un vincle entre la vida i l’art convertint-lo en un acte d’intervenció social.

Volem que d’alguna manera els nostres dubtes, les nostres preguntes a part de intentar ser resoltes per nosaltres també es tranformen en preguntes pel públic i que aquest també les intente resoldre amb nosaltres. Donem veu a tota la gent de la sala convertint-les així en persones escèniques transformant la trobada en una trobada relacional.

__________

 

El Origen de la Bestia es la posibilidad de otro mundo. Es la investigación de nuevas maneras, de nuevas posibilidades, de nuevos horizontes…

Es posible otro mundo?

Al Origen de la Bestia tres personas escénicas lo intentarán replanteándose las relaciones de poder y de vínculos en las que vivimos.

Pero lo podremos hacer? Se puede construir un nuevo mundo usando las maneras del antiguo?  Nos hace falta una idea para empezar, un motor que nos haga dar el primer paso. Tenemos ganas, tenemos ilusión…pero es como una hoja en blanco y tenemos vértigo y nos sentimos vulnerables.

Para empezar la pieza (la nueva creación) tenemos los personajes, tenemos el vestuario, tenemos el espacio donde representar, tenemos el público, tenemos las luces y una música de inicio y una coreografía…Y ahora qué? Cómo continuamos? Volvemos a la esencia? Creamos una de nueva?

Necesitamos ideas, necesitamos pensarnos, necesitamos comprendernos, ideas para vivir. Ideas nuevas. Tenemos que traicionar aquello conocido, aquello establecido, aquello confortable y seguro. Tenemos que arriesgarnos.

Al principio todo es vacío, silencio y oscuridad. Poco a poco va apareciendo una luz y unas sombras, ruidos, y unas siluetas que se mueven por el espacio.

Al principio todo es explosión, música y baile, fiesta y alegría, miradas que se creen, curiosidad y un montón de posibilidades.

Al principio es seducción, es disfrutar, como si entraras a uno el escenario con todo el público pendiente de tú, siente consciente del momento, dándote tiempo, contemplativa y divina.

Para esta pieza buscamos romper las estructuras establecidas por el poder hegemónico, trastocando los pilares impuestos por el sistema intentando generar esas nuevas posibilidades, nuevos gestos, nuevas formas de vivir, nuevos mundos, nuevos sistemas.

Para el proyecto nos hemos propuesto hacer del hecho artístico un lugar de participación, contando con los espectadores para que nos ayudan a imaginar este nuevo mundo posible. Romperemos el espacio, los roles habituales de espectador e intérprete y las convenciones teatrales. También queremos recurrir al aspecto más lúdico del hecho escénico y su construcción y consecuente deconstrucción.

Pretendemos trabajar desde un teatro discursivo y participativo creando un vínculo entre la vida y el arte convirtiéndolo en un acto de intervención social.

Queremos que de alguna manera nuestras dudas, nuestras preguntas aparte de intentar ser resueltas por nosotros también se transforman en preguntas por el público y que este también las intente resolver con nosotros. Damos voz a toda la gente de la sala convirtiéndolas así en personas escénicas transformando el encuentro en un encuentro relacional.

Informació
Fitxa Técnica