Fosc

Noves Dramaturgies / Dansa contemporánia

La naturalesa de l’espectacle viu és morir, desaparèixer. L’espectacle es produeix, s’estrena, es repeteix i després no queda res, salvant la memòria dels espectadors. Però la memòria és una ficció, no ens recordem de tot, llavors, què recorda l’espectador?

____________

Nuevas Dramaturgias / Danza contemporánea

La propia naturaleza del espectáculo vivo es morir, desaparecer. El espectáculo se produce, se estrena, se repite y después no queda nada, salvando la memoria de los espectadores. Pero la memoria es una ficción, no nos acordamos de todo, entonces, ¿qué recuerda el espectador?

 

Informació
Fitxa Técnica