La Crítica

Home / La Crítica

La Crítica

“LA CRÍTICA” conta la trobada d’una dona trans citada per l’assessor d’una Direcció General. Una reunió amb l’aparent fi d’una entrevista laboral que funciona com a detonant per a parlar del poder, la corrupció, i de com funciona “el sistema” per a silenciar i ocultar tot allò que li puga resultar molest.

“Un escaló a baix per ser dona, i un altre més per ser trans”. “LA CRÍTICA”, mostra també sobre l’escena, que la violència masclista que pateixen les dones transsexuals es multiplica per dues: d’una banda per ser dona, i per un altre per pertànyer al col·lectiu LGTBI+.

“LA CRÍTICA” és la tercera part de la “Trilogia del miedo”, composta per “DESDE EL INFIERNO” (2017) i “THREESOME” (2020).

____________

“LA CRÍTICA” cuenta el encuentro de una mujer trans citada por el asesor de una Dirección General. Una reunión con el aparente fin de una entrevista laboral que funciona como detonante para hablar del poder, la corrupción, y de cómo funciona “el sistema” para silenciar y ocultar todo aquello que le pueda resultar molesto.

“Un escalón abajo por ser mujer, y otro más por ser trans”. “LA CRÍTICA”, muestra también sobre la escena, que la violencia machista que sufren las mujeres transexuales se multiplica por dos: por un lado por ser mujer, y por otro por pertenecer al colectivo LGTBI+.

 

“LA CRÍTICA” es la tercera parte de la “Trilogía del miedo”, compuesta por “DESDE EL INFIERNO” (2017) y “DESDE EL INFIERNO” (2020).

 

 

Informació
Fitxa Tècnica