La rebelión de las mariposas y la primavera que las parió

La rebelión de las mariposas y la primavera que las parió

Instant en el qual la teva consciència desperta i brolla en el teu interior com a papallones voletejant. Una sensació d’eufòria interna que es tradueix en una ganyota ascendent en els teus llavis. Les papallones alcen el seu vol i no pararan fins a veure’m ballar.

 

Aquest projecte, dirigit per Jéssica Martín, és un procés d’experimentació performativa en el qual convidarem a participar a artistes de diferents disciplines. Un treball situat en un territori intermedi entre la instal·lació artística i el moviment escènic. Per a aquesta residència conviuran, a més, recursos i eines tecnològiques desfasades amb altres actuals. El radiocassette, per exemple, serà l’element fetitxe de la instal·lació escènica. Seguint amb el concepte de el projecte anterior “… imatge i semblança”, PLAY NO RULES s’apodera de l’escena, aquest espai on la intimitat t’acompanya per poder ballar lliurement, a partir d’aquest primer gest, d’aquest moment en què un moviment es converteix en inspiració. L’escena com a temple, el meu temple, el nostre temple al costat d’un espai sonor i una il·luminació que formen part del teu sensitiva pell, la teva segona i tercera pell. Explorar sense por el territori de l’eufòria de el moviment de el cos, de la seva existència.

 

_______________

 

Instante en el que tu conciencia despierta y brota en tu interior como mariposas revoloteando. Una sensación de euforia interna que se traduce en una mueca ascendente en tus labios. Las mariposas alzan su vuelo y no pararán hasta verme bailar.

 

Dirigido por Jéssica Martín, este proyecto es un proceso de experimentación performativa en el cual invitaremos a participar a artistas de diferentes disciplinas. Un trabajo situado en un territorio intermedio entre la instalación artística y el movimiento escénico. Para esta residencia convivirán, además, recursos y herramientas tecnológicas desfasadas con otros actuales. El radiocassette, por ejemplo, será el elemento fetiche de la instalación escénica. Siguiendo con el concepto del proyecto anterior “… imagen y parecido”, PLAY NO RULES se apodera de la escena, este espacio donde la intimidad te acompaña para poder bailar libremente, a partir de este primer gesto, de este momento en que un movimiento se convierte en inspiración. La escena como templo, mi templo, nuestro templo junto a un espacio sonoro y una iluminación que forman parte de tu sensitiva piel, tu segunda y tercera piel. Explorar sin miedo el territorio de la euforia del movimiento del cuerpo, de su existencia.

 

Informació
Fitxa Tècnica