Le Grand Tour

Le Grand Tour

Le Grand Tour  és una experiència turística conceptual, purament perceptiva i afectiva que Jesús Nieto realitzarà amb cadascuna de les persones que s’inscriguen en aquest viatge. En ella, et convidarà a compartir una xicoteta acció poètica que transita pel descobriment, el coneixement i l’emoció a través de la imaginació i la memòria.

___________

 

Le Grand Tour  es una experiencia turística conceptual, puramente perceptiva y afectiva que Jesús Nieto realizará con cada una de las personas que se inscriban en este viaje. En ella, te invitará a compartir una pequeña acción poética que transita por el descubrimiento, el conocimiento y la emoción a través de la imaginación y la memoria.

Informació