Les Filles de Siam

Les Filles de Siam

Les filles de Siam és la historia de unes persones que no encaixen en este món. L’acció es desenvolupa en un circ en la primera meitat del segle XX. Podria ser l’Espanya prèvia a la Guerra Civil, encara que podria ser qualsevol espai i en qualsevol lloc. Una mena d’éssers Beckettians esperen que la ruïnosa situació del seu circ s’arregle.

Una dona barbuda, les seues dos filles siameses unides per la cintura i un sacerdot que va recalar en el circ quan les coses es van posar complicades, i que porta quatre anys exercint de pallasso trist. Quatre persones atrapades en un circ patètic i en una situació sense eixida. On si no poden trobar el seu lloc estos inadaptats i monstres de fira? En una societat que està a punt de rebentar està clar que no. Com diu, Frosso, en temps de guerra, l’ésser humà perd la poca humanitat que li queda. Madame Gloria, la dona barbuda, és una pitonissa que va conèixer temps millors en el món de l’espectacle. Quan era jove va recórrer mig món i va arribar a actuar davant la mateixa reina Victòria d’Anglaterra. Es va casar amb Lucio, el gegant engolidor d’espases, un home difícil que la va abandonar a ella i a les seues filles poc després de nàixer. Violeta i Margarida son les seues dues filles. Un miracle de la natura. Dues xiquetes que van nàixer unides per la cintura i que comparteixen el mateix sistema nerviós. La gran atracció que donava continuïtat a la família:

Allò que sent l’una, ho sent l’altra, Les filles de Siam. Les dues germanes mai van arribar a conèixer els bons temps, ni el respecte que es deu als artistes. Canten com els àngels i tenen el seu propi número dins del circ, però van triar un mal moment per existir. Violeta i Marga odien aquesta vida i el seu somni es escapar d’allà i començar una nova vida. Però on podran anar dues siameses unides pel còccix que mai encaixaran en una societat “normal”? Alfred, és un sacerdot que va fugir d’una societat cruel que perseguia la religió sense mirar si eren dels “bons” o dels “dolents”. Ferran, el gerent del circ i la troupe de “monstres” el va acollir com un monstre més, i allí va aprendre un ofici per al qual no val. Alfred, el sacerdot, va a passar a ser Frosso el pallasso trist. I aquí arranca la nostra història. Una pitonissa que desitja que tornen els bons temps davant un futur que es presenta negríssim.. Dues germanes que busquen la manera d’eixir d’aquell circ i un pallasso enamorat d’una de les germanes. Històries de circ, de personatges marginals, de temps millors, de supervivència. I per damunt els nostres personatges, el pes de la història de Julia Pastrana. Una dona coberta de pèl i amb proporcions simiesques que s’ha convertit en el referent de Madame Glòria i les seues filles. Una dona monstruosa, tacada i utilitzada per l’ésser humà “normal” d’una societat “normal” en què cap d’estos éssers pot encaixar. Tot això en una realitat en què els únics que tenen el títol d’éssers humans, són els que menys ho semblen.

Després de L’últim viatge de Cary Grant i Benvingut a casa, Dacsa Produccions torna als escenaris amb el seu nou muntatge per a públic adult. Violeta i les mil i una nits i Anna i la màquina del temps, en coproducció amb el Centre Escalante, estrenada al febrer de 2019 al Palau de les Arts, són les seues apostes per al públic més jove.

Amb Les filles de Siam, com les anteriors, escrites per Manuel Valls, assistirem a un relat dur, que reflexiona sobre les intoleràncies de la societat normal davant el que és diferent. La direcció estarà a càrrec d’Eva Zapico i en el repartiment, Pilar Martínez com la dona barbuda, les germanes Mandli, Alejandra i Mar, com les seues filles, i el mateix Valls com Frosso el pallasso trist.

___________

 

“Las hijas de Siam” es la historia de unas personas que no encajan en este mundo. La acción se desarrolla en un circo en la primera mitad del siglo XX. Podría ser la España previa a la guerra civil, aunque también podría ser cualquier espacio y en cualquier lugar. Una suerte de seres Beckettianos esperan que la ruinosa situación de su circo se arregle. Una mujer barbuda, sus dos hijas siamesas unidas por la cintura y un sacerdote que recaló en el circo cuando las cosas se pusieron complicadas y que lleva 4 años ejerciendo de payaso triste.

4 personas atrapadas en un circo ruinoso y en una situación de la que no pueden salir. ¿Dónde si no van a encontrar su sitio estos inadaptados y monstruos de feria? En una sociedad que está a punto de saltar en pedazos está claro que no. Como dice uno de los personajes, en tiempos de guerra el ser humano pierde la poca humanidad que le queda. Madame Gloria, la mujer barbuda, es una pitonisa que conoció tiempos mejores en el mundo del espectáculo. Cuando era joven recorrió medio mundo y llegó a actuar ante la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Se casó con Lucio, el gigante come-espadas, un hombre difícil que la abandonó a ella y a sus hijas al poco de nacer.

Violeta y Margarita son sus dos hijas. Un milagro de la naturaleza. Dos niñas que nacieron unidas por la cintura y que comparten el mismo sistema nervioso. La gran atracción que daba continuidad a la familia: Lo que siente una, lo siente la otra, Las hijas de Siam.

Las dos hermanas, nunca llegaron a conocer los buenos tiempos ni el respeto que se debe a los artistas. Cantan como los ángeles y tienen su propio número dentro del circo, pero eligieron un mal momento para nacer. Violeta y Marga odian esa vida y su sueño es salir de allí y empezar una nueva vida. Pero ¿dónde van a poder ir dos siamesas unidas por el coxis que nunca encajarán en una sociedad “normal”?

Alfredo, es un sacerdote que salió huyendo de esa sociedad cruel que perseguía sacerdotes sin mirar si eran de los “buenos” o de los “malos”. Fernando el gerente del circo y la troupe de “monstruos” le acogió como uno más y allí aprendió un oficio para el que no vale. Alfredo, el sacerdote, pasó a ser Frosso, el payaso triste. Y aquí arranca nuestra historia. Una pitonisa que desea ver tiempos mejores en un futuro que se presenta negrísimo. Dos hermanas que buscan la manera de salir de aquel circo y un payaso enamorado de una de las dos hermanas.

Historias de circo, de personajes marginales, de tiempos mejores, de supervivencia. Y sobre nuestros personajes, el peso de la historia de Julia Pastrana. Una mujer cubierta de pelo y con proporciones simiescas que se ha convertido en el referente de Madame Gloria y sus hijas. Una mujer monstruosa, mancillada y utilizada por el ser humano “normal” de una sociedad “normal” en la que ninguno de estos seres puede encajar. Todo ello en una realidad en el que los únicos que tiene el título de seres humanos, son los que menos lo parecen.

Tras “El último viaje de Cary Grant” y “Bienvenido a casa”, Dacsa Produccions vuelve a los escenarios con su nuevo montaje para público adulto. “Violeta y las mil y una noches” y “Anna y la máquina del tiempo”, nuevo montaje del Centre Escalante, estrenada en Febrero de 2019 en el Palau de les Arts, son sus apuestas para el público más joven.

Con “Las hijas de Siam”, como las anteriores, escritas por Manuel Valls, asistiremos a un relato duro, que reflexiona sobre las intolerancias de la sociedad normal ante lo que es diferente. La dirección corre a cargo de Eva Zapico y en el reparto estarán Pilar Martínez como la mujer barbuda, las hermanas Mandli, Alejandra y Mar, como sus hijas, y el propio Valls como Frosso el payaso triste.

Informació
Fitxa Tècnica