Lucía Jaen, Sonia Ntova, Alicia Botía

Home / Lucía Jaen, Sonia Ntova, Alicia Botía

Lucía Jaen, Sonia Ntova, Alicia Botía

Sonia i Lucía estan submergides en un marc de cos-poesia-acció on negocien amb les tensions de la percepció: subjecte / objecte, humà / no-humà, naturalesa / antropocè. un procés de re-aprenentatge entre dona i espai que ens guia a imaginar la no concreció de la forma. Amb la incorporació d’Alicia volem continuar la investigació artística situant la pràctica de dansa en l’era post-humana. Habitarem l’inesperat: una constel·lació de significacions que es relacionen amb la forma de l’entorn i la nostra identitat com a dones. A la residència ens agradaria desenvolupar el treball en sala ia site-specific, així com compartir materials amb participants, de manera que activarem les nostres qüestions en el fer i el compartir.

________

 

Sonia y Lucía están sumergidas en un marco de cuerpo-poesía-acción donde negocian con las tensiones de la percepción: sujete / objeto, humano / no-humano, naturaleza / antropocè. un proceso de re-aprendizaje entre mujer y espacio que nos guía a imaginar la no concreción de la forma. Con la incorporación de Alicia queremos continuar la investigación artística situando la práctica de danza en lo era tabla-humana. Habitaremos el inesperado: una constelación de significaciones que se relacionan con la forma del entorno y nuestra identidad como mujeres. A la residencia nos gustaría desarrollar el trabajo en sala ia site-specific, así como compartir materiales con participantes, de forma que activaremos nuestras cuestiones en el hacer y el compartir.

Informació