MEME

Home / MEME

MEME

MEME és una investigació escènica formal. També és com mirar-se en un reflex i no reconéixer cap forma. És la continuació del
dispositiu escènic Antes todo esto era campo, una cerca de les possibilitats dramàtiques de les plantes com a interfícies vives i de dramatúrgies ecologistes en propostes híbrides d’arts vives.

____________

MEME es una investigación escénica formal. También es como mirarse en un reflejo y no reconocer forma alguna. Es la continuación del dispositivo escénico Antes todo esto era campo, una búsqueda de las posibilidades dramáticas de las plantas como interfaces vivas y de dramaturgias ecologistas en propuestas híbridas de artes vivas.

 

 

Informació
Fitxa Técnica