Spolier Alert: no som unes YouTubers qualsevols

Spolier Alert: no som unes YouTubers qualsevols

Peça de dansa-teatre multidisciplinari amb l’adolescència i les seues revolucions com a eix vertebrador de 50′ de durada. Amb dos formats complementaris:

– Un canal de YouTube amb reflexions, accions escèniques en espais públics, experiments socials, crítiques o ressenyes d’obres; elaborat pels mateixos intèrprets de l’obra.

– Una obra escènica que redefinisca, combine, transforme i reflexione sobre els materials creats per a aqueixos vídeos de Youtube.

La peça parla de les primeres vegades, la relació amb els pares, el qüestionament de les regles, el desig de pertànyer a un grup, l’assetjament escolar, els canvis físics, l’exploració de la sexualitat, els micro-masclismes, les relacions tòxiques, l’amor romàntic, la cultura del selfie, les injustícies socials, l’èxit, el fracàs i la rebel·lia. I per descomptat, de l’amistat, la complicitat i la confiança amb el/as amic/as. Tot això, amb una perspectiva de gènere i interpretádo per joves de 16 i 22 anys.

___________

Pieza de danza-teatro multidisciplinario con la adolescencia y sus revoluciones como eje vertebrador de 50′ de duración. Con dos formatos complementarios:

– Un canal de YouTube con reflexiones, acciones escénicas en espacios públicos, experimentos sociales, críticas o reseñas de obras; elaborado por los mismos intérpretes de la obra.

– Una obra escénica que redefina, combino, transformo y reflexiono sobre los materiales creados para esos videos de Youtube.

La pieza habla de las primeras veces, la relación con los padres, el cuestionamiento de las reglas, el deseo de pertenecer a un grupo, el acoso escolar, los cambios físicos, la exploración de la sexualidad, los micromachismos, las relaciones tóxicas, el amor romántico, la cultura del selfie, las injusticias sociales, el éxito, el fracaso y la rebeldía. Y por supuesto, de la amistad, la complicidad y la confianza con el/as amigo/as. Todo esto, con una perspectiva de género e interpretado por jóvenes de 16 y 22 años.

Informació