Paula Serrano

Home / Paula Serrano

Paula Serrano

Tots saben el que està passant

Paula Serrano (Alcoi, 1993) ballarina professional i coreògrafa, actualment estudia coreografia a l’Institut del Teatre a Barcelona. Li interessa analitzar la dansa des d’un prisma crític i avança cap a sentir-se útil a la societat amb el llenguatge del moviment com a eina. La seua pràctica artística, pedagògica i investigadora es vincula amb la visibilització de la malaltia com a procés creatiu i busca la reformulació de la bellesa, l’honestedat, la crítica social, la fragilitat i l’error.

Donem per fet el coneixement i les capacitats del ballarí pel que fa al seu cos, però … Què passa si la llum s’apaga o es visualitza una altra realitat fictícia? ¿Mantindria la mateixa confiança i fermesa en els seus moviments en el moment de perdre qualsevol punt de referència visual amb la veritable realitat? Seria possible mantenir la noció de l’espai?

Aquestes són algunes de les qüestions que sorgeixen al plantejar el present projecte. Tots saben el que està passant és un procés d’investigació centrat en l’estudi i l’observació de la facultat humana per crear, encadenar i memoritzar el moviment sorgit per estímuls aplicats. Així mateix, el procés consisteix en  observar com crear una coreografia sobre la base de la relació de persones apel·lant a el sentit del tacte i els seus sub-sentits; el cinestèsic, la propiocepció, l’equilibri i la mecanorecepció.

_____________

 

Paula Serrano (Alcoy, 1993) bailarina profesional y coreógrafa, actualmente estudia coreografía en el Instituto del Teatro a Barcelona. Le interesa analizar la danza desde un prisma crítico y avanza hacia sentirse útil a la sociedad con el lenguaje del movimiento como herramienta. Su práctica artística, pedagógica e investigadora se vincula con la visibilización de la dolencia como proceso creativo y busca la reformulación de la belleza, la honestidad, la crítica social, la fragilidad y el error.

Damos por hecho el conocimiento y las capacidades del bailarín en cuanto a su cuerpo, pero … Qué pasa si la luz se apaga o se visualiza otra realidad ficticia? ¿Mantendría la misma confianza y firmeza en sus movimientos en el momento de perder cualquier punto de referencia visual con la verdadera realidad? Sería posible mantener la noción del espacio?

Estas son algunas de las cuestiones que surgen al plantear el presente proyecto. Todos saben el que está pasando es un proceso de investigación centrado en el estudio y la observación de la facultad humana para crear, encadenar y memorizar el movimiento surgido por estímulos aplicados. Así mismo, el proceso consiste a el  observar como crear una coreografía en base a la relación de personas apelando al sentido del tacto y los suyos sub-sentidos; el cinestésico, la propiocepción, el equilibrio y la mecanorecepción.

 

 

 

 

 

Informació