DJ

Home / DJ

DJ

(Basada en Play de Paco Romeu)

El treball d’un DJ consisteix en repetir i/o alternar una sèrie de fragments o loops amb certs criteris d’ordenació. La nostra intenció és l’adaptació d’aquestes estratègies de l’àmbit musical a la dramatúrgia i al muntatge, tant des d’una perspectiva estètica com formal.

____________

El trabajo de un DJ consiste en repetir y / o alternar una serie de fragmentos o loops con ciertos criterios de ordenación. Nuestra intención es la adaptación de estas estrategias del ámbito musical a la dramaturgia y al montaje, tanto desde una perspectiva estética como formal.

 

 

Informació
Fitxa Técnica