Play

Home / Play

Play

El present projecte està fonamentat en Play, un text del dramaturg Paco Romeu guardonat amb el Premi Ciutat de Valencia Eduard Escalante de Teatre en Valencià 2018.

El treball d’un DJ consisteix bàsicament en repetir i/o alternar una sèrie de fragments o loops amb certs criteris d’ordenació. La intenció fonamental del nostre projecte és l’adaptació d’aquestes estratègies de l’àmbit musical a la dramatúrgia i al muntatge, assumpció que es durà a terme tant des d’una perspectiva estètica com formal. Així, l’acció avançarà sostinguda sobre diferents informacions fragmentades, la combinació oportuna de les quals dotarà de sentit el conjunt; però, a més a més, l’execució d’eixa combinació constituirà la veritable temàtica i argument del muntatge. Aquest projecte es situa en aquest extrem, partint d’un plantejament naturalista dins del qual s’inseriran elements els quals, de manera aïllada, es podrien considerar abstractes.

____________

 

El presente proyecto está fundamentado en Play, un texto del dramaturgo Paco Romeu galardonado con el premio Ciudad de Valencia Eduard Escalante de Teatro en Valenciano 2018.

El trabajo de un DJ consiste básicamente al repetir y/o alternar una serie de fragmentos o loops con ciertos criterios de ordenación. La intención fundamental de nuestro proyecto es la adaptación de estas estrategias del ámbito musical a la dramaturgia y al montaje, asunción que se llevará a cabo tanto desde una perspectiva estética como formal. Así, la acción avanzará sostenida sobre diferentes informaciones fragmentadas, la combinación oportuna de las cuales dotará de sentido el conjunto; pero, además, la ejecución de esa combinación constituirá la verdadera temática y argumento del montaje. Este proyecto se sitúa en este extremo, partiendo de un planteamiento naturalista dentro del cual se insertarán elementos los cuales, de manera aislada, se podrían considerar abstractas.

 

Informació
Fitxa Técnica