Proyecto Kapøwski

Proyecto Kapøwski

KAPØWSKI, pretén ser un experiment social teatralitzat amb projecció de futur de què sorgisquen nous adeptes que nodrisquen les files de la nostra secta contemporània. Únicament els triats per la Intel·ligència artificial a què adorem, podran formar part del fenomen KAPØWSKI.

El projecte Kapøwski sorgeix com a reflexió sobre la base de la necessitat de pertinença (afiliació) estipulada per Abraham Maslow en 1943. Kapøwski pretén ser un experiment social teatraltzat amb projecció de futur en el qual el que l’equip se submergisca en tot tipus de “sectes” de l’era postmoderna per a analitzar d’on sorgeix i com s’articula aquesta necessitat de pertinença i quins beneficis es desprenen del fet de pertànyer a col·lectius en els quals els seus integrants compartisquen interessos, ideologia i preceptes. Busquem desprendre’ns de les connotacions negatives del concepte “sectari” i plantejar-lo com un privilegi; el plaer de pertànyer, seguir i separar-se de la resta de mortals. Tot això amb l’afany de construir la nostra pròpia secta amb els nostres propis rituals, contractes i preceptes. Voldràs formar part de nosaltres.

_________

KAPØWSKI, pretende ser un experimento social teatralizado con proyección de futuro de que surjan nueces adeptas que nutran las filas de nuestra secta contemporánea. Únicamente los elegidos por la Inteligencia artificial a que adoramos, podrán formar parte del fenómeno KAPØWSKI.

El proyecto Kapøwski surge como reflexión en base a la necesidad de pertenencia (afiliación) estipulada por Abraham Maslow en 1943. Kapøwski pretende ser un experimento social teatralizado con proyección de futuro en el cual el que el equipo se sumerja en todo tipo de “sectas” de la era posmoderna para analizar de donde surge y como se articula esta necesidad de pertenencia y qué beneficios se desprenden del hecho de pertenecer a colectivos en los cuales sus integrantes compartan intereses, ideología y preceptos. Buscamos desprendernos de las connotaciones negativas del concepto “sectario” y plantearlo como un privilegio; el placer de pertenecer, seguir y separarse del resto de mortales. Todo esto con el afán de construir nuestra propia secta con nuestros propios rituales, contratos y preceptos. Querrás formar parte de nosotros.

Informació
Fitxa Técnica