Un lugar de partida

Home / Un lugar de partida

Un lugar de partida

‘Un lugar de partida’ utilitza l’auto ficció per a recordar als qui van emigrar d’Espanya en els anys 60 a la recerca d’una millor vida. Una xicoteta història sobre com els països aconsegueixen manejar la nostra destinació. Fractures de la societat que semblen voler repetir-se.

En 1966 una parella que a penes es coneix per carta, contrau matrimoni a Lugo i decideix emigrar a Alemanya. Des de la seua arribada al nou país, cadascun anirà desenvolupant la seua pròpia visió sobre la nova vida iniciada lluny d’Espanya. La distància física entre tots dos països s’anirà convertint a poc a poc en metàfora d’una distància emocional que inevitablement marcarà per sempre la seua relació personal i la que establisquen amb el futur de la seua pròpia vida.

____________

‘Un lugar de partida’ utiliza la autoficción para recordar a quienes emigraron de España en los años 60 en busca de una mejor vida. Una pequeña historia sobre cómo los países logran manejar nuestro destino. Fracturas de la sociedad que parecen querer repetirse.

En 1966 una pareja que apenas se conoce por carta, contrae matrimonio en Lugo y decide emigrar a Alemania. Desde su llegada al nuevo país, cada uno irá desarrollando su propia visión sobre la nueva vida iniciada lejos de España. La distancia física entre ambos países se irá convirtiendo poco a poco en metáfora de una distancia emocional que inevitablemente marcará para siempre su relación personal y la que establezcan con el futuro de su propia vida.

Informació
Fitxa Técnica